مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://www.hrjournalist.com 2017-10-21T05:05:09+01:00 text/html 2017-10-08T05:12:03+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشتی درباره بانوی قدرتمند آلمانی http://www.hrjournalist.com/post/465 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-0E9ER7K_sGM/WdVDD596lhI/AAAAAAAbVhg/F6xXN9PcwTIjwrP7HeP2kP9fLbe6tv8EgCJoC/w506-h750/5c468ad1-39f3-4e14-b80e-50b1810a7a70" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">طی روزهای گذشته خانم&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#آنگلا_مرکل</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">برای چهارمین بار موفق به کسب رای لازم برای راهبری کشور آلمان شد.</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">آنگلا_مرکل با مدرک دکتری شیمی فیزیک از سال ۱۹۹۰ وارد با عنوان وزیر بانوان و جوانان فعالیت سیاسی خود را آغاز نمود.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">خانم&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#آنگلا_مرکل</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;۶۳ ساله با کسب دو بار عنوان قدرتمندترین زن جهان از مجله Forbes نشان داده است که به عنوان نماینده و نمادی&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#شایسته</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;از مردم کشورش توان لازم برای هدایت کشور با انضباط و قدرت مند آلمان را دارد.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">او نشان داده است بانوی تصمیم های دشوار است، از آخرین تصمیمات و اقدامات مهم او اصلاح سیستم درمانی، برنامه های توسعه ای انرژی و اتخاذ سیاست درهای باز برای سیل مهاجرین به آلمان است.</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#رفتار</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#زبان_بدنِ</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;خانم&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#آنگلا_مرکل</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;برای کسانی که علاقه مند به یادگیری و الگوبرداری هستند ارزش تامل و مطالعه دارد. یکی از دیدنی ترین و به یادماندنی واکنش های او، در دیدار با ولادیمیر پوتین و مواجهه با سگ غول پیکر پوتین در دفتر کار اوست. او در این دیدار با اقتدار نشان می دهد که از این چالش و نمایش قدرت پوتین نیز برنده بیرون آمده است.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">خانم&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#آنگلا_مرکل</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;با رفتار خود در نقش صدراعظم نشان داده است، توانایی ایجاد توازن قدرت در جناح های سیاسی کشور را با حداقل تنش و تعارض دارد.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">او می گوید باید پاسخ ما به&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#تروریسم</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">، دمکراسی باشد.</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">نتایج عملکردی راهبری کشور آلمان در سه دوره گذشته نشان دهنده افزایش رقابت پذیری اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی و معیشت مردم است. هرچند که سیاست های او در قبال پناهجویان موجب نگرانی مردم و کاهش میزان محبوبیت او شده است.</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">او معتقد است یک&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#رهبر</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;زمانی مورد آزمایش قرار می گیرد که مردم تمایلی به پیروی از او ندارند. خانم</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#آنگلا_مرکل</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;بارها نشان داده است که توانایی پیروزی در این آزمایش دشوار را دارد.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">او می گوید وقتی&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%87%D8%AF%D9%81/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#هدف</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;یک جامعه مشخص و شفاف باشد، مردم برای رسیدن آن بدون درگیری و تنش با هم، کارهایی سخت و نوآورانه انجام می دهند.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#آموزه</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#جامعه</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/leadership/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#leadership</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/angelamerkel/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#angelamerkel</a><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/woman/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#woman</a><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/wemon/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#wemon</a><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/power/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#Power</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/germany/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#Germany</a></font> text/html 2017-09-24T08:27:06+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد دورهمی چالش رهبری در عمل (همراه با بازی پینت بال رهبری) http://www.hrjournalist.com/post/464 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.evand.com/images/events/covers/original/8dd9cadb6cf5c4b8bd37f62d2c56c6e5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">برای كسب اطلاعات بیشتر وثبت نام آنلاین به لینك زیر مراجعه نمایید:‌</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff"><b><a href="https://evnd.co/CcVlq" target="" title=""></a></b></font><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff"><b><a href="https://evnd.co/CcVlq" target="" title=""></a></b></font><a href="https://evnd.co/CcVlq" target="" title=""><div style="text-align: left;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 14px; line-height: 31.1111125946045px; white-space: pre; -webkit-text-fill-color: rgb(0, 54, 98); -webkit-text-stroke-color: rgb(0, 54, 98); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#3366ff"><b>https://evnd.co/CcVlq</b></font></span></div><div></div></a></div><div></div></div> text/html 2017-09-17T10:44:26+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد معرفی 10 برند لوکس مد دنیا در سال 2017(قسمت نهم ) - VERSACE http://www.hrjournalist.com/post/463 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.kharidium.com/img/cms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87/versace.png" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans" size="1" style="text-align: start; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;">1- نهمین برند معروف لوكس مد دنیا، با عمری 39 ساله به كشور ایتالیا تعلق دارد. این برند كه كار خود را از سال 1978 آغاز كرده است،‌با سبد&nbsp;محصول &nbsp;قابل قبولی از &nbsp;<span style="line-height: 22.3999996185303px;">&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9" title="پوشاک" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پوشاک</a><span style="line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C" title="لوازم آرایشی" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">لوازم آرایشی</a><span style="line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1" title="عطر" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">عطر</a><span style="line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C" title="طراحی داخلی" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">طراحی داخلی</a><span style="line-height: 22.3999996185303px;">،</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1" title="جواهر" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جواهرات</a><span style="line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9" title="عینک" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">عینک</a><span style="line-height: 22.3999996185303px;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA" title="ساعت" style="font-size: 9pt; color: rgb(11, 0, 128); font-family: Tahoma; text-decoration: none; -webkit-transition: all 400ms ease-in; transition: all 400ms ease-in; line-height: 22.3999996185303px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ساعت</a>برای جامعه هدف زنان، مردان و كودكان در بازار لوكس مد دنیا ظاهر شده است.&nbsp;</font><div style="text-align: start; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">2. این نام تجاری از سال 2000 با حضور یك ایرانی به نام سهیل عابدین و سرمایه گذاری او نسبت به ایجاد هتل های مجللی با همین نام تجاری اقدام نمود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: start; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">3. این شركت علاوه بر سایت اینترنتی خود(كه البته امكان فروش اینترنتی در آن وجود ندارد)‌از &nbsp;طریق فیس بوك،‌توییتر،‌ گوگل پلاس و پینرست با مشتریان و ذی نفعان خود در تعامل است.&nbsp;</span></div><div style="text-align: start; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">4. بسیاری از چهره های مشهور مانند التون جان(خواننده)؛‌مایكل جكسون(خواننده)، كارولین(شاهزاده موناكو) و جنیفر لوپز(خواننده و هنرپیشه) از مشتریان این نام تجاری هستند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: start; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font color="#222222" face="Mihan-Iransans" size="1">5. این برند یكی از معدود برندهای لوكس است كه در ایران(تهران)‌ نمایندگی عرضه و فروش دارد.(كه البته نام آن در سایت رسمی این شركت ثبت نشده است)‌</font></div></div> text/html 2017-09-11T10:54:26+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد فرصت بازار سال تحصیلی جدید و چند نكته درباره فروشگاه های زنجیره ای http://www.hrjournalist.com/post/461 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/chain.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در آستانه شروع سال تحصیلی و بازار جذاب و قطعی برای حدود 13 میلیون دانش آموز درسال تحصیلی جدید،‌ موجب شده است تا اغلب كسب و كارها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای خود را برای گرفتن سهم بیشتر از بازار آماده كنند. البته در میان نام های تجاری شناخته شده فروشگاه های زنجیره ای،‌ برخی كمپین های بازاریابی خود را تقریبا از اوایل تابستان آغاز كرده اند و این روزها آن را به اوج رسانده اند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>1- توجه به زیرساخت ها و آمادگی برای ارائه خدمات:&nbsp;</b>(مطابق با آنچه در تبلیغات و اطلاع رسانی ادعا می شود)‌ حایز اهمیت است. برخی از فروشگاه هایی كه این روزها هر روز نیز تبلیغات رادیویی و تلویزیونی دارند، از ساعت 4 بعد از ظهر سبد محصول ناقصی به مشتریان ارائه می كنند. پیام این اتفاق در ذهن &nbsp;مشتری عدم توانایی فروشگاه در تامین و تدارك به هنگام است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>2- آمادگی كامل تیم كاری و كاركنان فروشگاهی:&nbsp;</b>همه ما در هنگام تجربه خرید علاقه مند به برخورد با فروشنده ای خوش پوش،‌ خنده رو، معطر(یا لاقل بدون عطر طبیعی بدن!)، آموزش دیده و &nbsp;با روحیه پاسخگویی هستیم. نقطه تماس مشتریان در یك فروشگاه زنجیره ای از دربان پاركینگ،‌نیروی حراست، فروشندگان، صندوقدار و هركس دیگری كه احتمال رویت آن به نماینده یك فروشگاه است،‌ به مشتریان پیام می دهد كه این فروشگاه با چه میزان آمادگی لازم برای ارائه خدمات به مشتریان حتی در روزهای شلوغ و پرترافیك شهریور ماه را دارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>3- همه اعضای یك فروشگاه زنجیره ای بازاریابان آن هستند:‌</b>&nbsp;در یك فروشگاه زنجیره ای همه كاركنان نقش بازاریابی را بر عهده دارند چرا كه ایجاد هر تجربه مثبتی در ذهن مشتری ارزشمند است. هرچند كه به تیم بازاریابی وظایف سازمانی مشخص شده ای محول شده است اما هر اندازه كه این تیم محدود در كار خود موفق باشند ممكن است تعداد زیادی از مشتریان را به فروشگاه ها روانه كنند اما به دلیل عدم آمادگی لازم با حداقل خرید(و نه حداكثر پتانسیل خرید یك مشتری)‌از فروشگاه خارج شوند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>4- ارائه خدمات متمایز در شهریور، فروش رویدادهای دیگر بیمه می شود.&nbsp;</b>سهم فروش سال تحصیلی مهم هست اما مهم تر كیفیتی از خدمت رسانی به مشتریان است كه وفاداری آنها به خرید از یك فروشگاه زنجیره ای برای رویدادهای مناسبتی دیگر كه پیش رو است بیمه نمایند. اینكه برخی از فروشگاه ها قرعه كشی و اهدای جوایز به عنوان رویكرد برای جذب مخاطب در بودجه بازاریابی خود قرار داده اند بسیار خوب است اما هرگز كافی نیست چرا كه انگیزه مشتریان برای مراجعه به یك فروشگاه زنجیره ای قبل از گرفتن جایزه، دریافت ارزش و خدمتی مناسب است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div> text/html 2017-08-27T07:08:49+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد ماجرای بازاریابی تلفنی http://www.hrjournalist.com/post/459 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1395/7/11/1016306_902.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">با وجود اینکه این روزها ابزارها و روش های بازاریابی در نسبت به گذشته کاملا دچار تغییر شده و در تسخیر شبکه های اجتماعی است، بعضی از مدیران بنگاه های اقتصادی هنوز اصرار و باور در اثربخشی روش های سنتی مثل بازاریابی تلفنی هستند. که البته برای برخی از کسب و کارها با توجه به سطح بلوغ مخاطب ممکن است هنوز با درصد احتمالی از موفقیت نتیجه حاصل شود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">با وجود ریسک بالای شکست موفقیت در #بازاریابی_تلفنی، اگر بازاریابان حرفه ای و آموزش دیده به این کار گمارده شوند، درصد احتمال موفقیت بسیار افزایش می یابد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: small;">اجازه دهید ماجرایی واقعی برای شما بازگو کنم:&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">ساعت حدود 9 صبح است، زنگ تلفن همراه من به صدا در می آید. شماره تماس ناشناس است، کسی که پشت خط است مرا با نام فامیل خطاب می کند و پس از اطمینان از هویت، بدون انقطاع و هیچ مکث و امکان هرگونه واکنشی از سوی من، شروع به معرفی خدمات ارائه شرکتی می کند که نماینده آن است، خدماتی که معرفی می کند برای من کارآیی ندارد(و البته هم کاربردی داشت و با توجه به شیوه معرفی آن اشتیاقی برای ادامه گفتگو نداشتم) و بنابراین به آن فرد اعلام کردم تمایل و نیازی به گرفتن خدمت مذکور ندارم. آن فرد نیز بلافاصله پس از شنیدن این صحبت و هیچگونه مقاومتی تماس را قطع نمود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">اما این ماجرا اینجا به پایان نمی رسد! این تماس توسط همان فرد دقیقا با همان کیفیت طی کمتر از دو ساعت بیش از 8 بار تکرار شد و جالب این بود که بازاریاب مذکور تماس های قبلی خود را به یاد نداشت و هربار گمان می کرد که این تماس، نخستین مکالمه او است. البته این تجربه برای من موضوع کاملا جذاب و قابل مطالعه ای بود!&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در پایان گفتگوی آخرین تماس آن بازاریاب، نام او را پرسیدم و جالب این بود که انگار او انتظار داشت این تماس نیز(احتمالا مانند همه تماس های دیگرش) ناموفق به پایان برسد! و از او پرسیدم آیا در کنار نام کسانی با آنها تماس می گیرد، علامتی درج نمی کنید؟ آیا واکنش آنها را به ثبت نمی رسانید؟ و با کمال تعجب اینکه آن بازاریاب هیچ روش و نظامی برای ثبت درست اطلاعات نداشت و اصلا در ابتدا نمی دانست 8 بار با من تماس گرفته است!&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">در دل به عاقبت وقت و هزینه ای که صرف این کار شده بود می اندیشیدم. حتما مدیر آن کسب و کار پس از روزها و ساعت ها صرف و وقت انرژی به این ننیجه می رسد که این روش اصلا جواب نمی دهد! انکار این روزها بازار هم خیلی خراب است! غافل است از اینکه با اندکی آموزش و تمرکز درست ممکن بود نتیجه ای متمایز به دست آورد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.licdn.com/media-proxy/ext?w=800&amp;h=800&amp;hash=GP2S%2BtyPVZ5Lkkm2XhdRFRejU5g%3D&amp;ora=1%2CaFBCTXdkRmpGL2lvQUFBPQ%2CxAVta5g-0R6nlh8Tw1It6a2FowGz60oISJLOTW3hGTrbi6DxERaYCLauCMPQ1QUeCV1w4X5GKOzWN1nhbJHWcPaIGN4M0eKhWueBNiolOUgYiEBYwOUCLiAuuZycMcKlWiRNhsJfIyWtNA" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-08-19T18:53:44+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد خبری کوتاه و خوشایند... http://www.hrjournalist.com/post/458 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://res.cloudinary.com/heiglcqk3/image/upload/c_limit,h_800,w_800/v1429657375/r0e07cvurx6enbklkhmh.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">خبرکوتاه و بسیار خوشایند است:</span><br style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">ملالا یوسف زی در آزمون دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد!</span><br style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">او نماد قدرت اراده، باور، توجه به رویاها و نیرومندی است.&nbsp;</span><br style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">ملالا یوسف زای همان دختر کوچکی است که در مسیر مدرسه مورد اصابت گلوله طالبان قرار گرفت.&nbsp;</span><br style=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">او در سال 2014 جایزه صلح نوبل را به دلیل فعالیت های انسان دوستانه اش جهت حمایت و ترویج تحصیل دختران دریافت کرد. برای همه جوانان(پسران و دختران) آرزو کنیم در مسیر پیشرفت، توسعه و ایجاد ارزش باشند.</span></font> text/html 2017-08-15T11:17:35+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد معرفی 10 برند لوکس جواهر دنیا در سال 2017(قسمت نهم) - Mikimoto http://www.hrjournalist.com/post/457 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.thehouseofluxury.com/sites/default/files/styles/large/public/media-vimeo/75379575.jpg?itok=4WxBLHoN" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div> 1- نام تجاری&nbsp;Mikimoto برندی ژاپنی است كه در سال 1893 توسط&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 18.4799995422363px; text-align: center; background-color: rgb(248, 249, 250);">Kōkichi Mikimoto پایه گذاری گردیده است. او در چشم انداز شخصی نوشته بود رویای من این است كه بر گردن هر زنی جواهری از مروارید آویزان باشد.</span>&nbsp;این شركت متمركز بر تولید جواهرات همراه با مروارید است و در این زمینه تخصص ویژه دارد.&nbsp;</font><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://kings1912.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/MIKIMOTO-pearls1.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">2- یكی از ویژگی های مهم شركت Mikimoto &nbsp;آن است كه برای ارائه سرویس، خدمات و نمایش محصولات خود سناریویی ویژه و متمایز دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">3- این شركت علاوه بر سایت اینترنتی مناسب بر نمایش محصولات و از كانال های ارتباطی فیس بوك ، اینستاگرام، پینرست و یوتیوب استفاده می كند. در سایت اینترنتی امكان خرید وجود ندارد و تنها خرید به صورت حضوری ممكن است.&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">4- این شركت دارای شعبات متعدد در كشورهای آمریكا، فرانسه، انگلیس، مالزی،‌سنگاپور،‌هنگ هنگ، ماكائو، چین و تایوان،‌تایلند و البته شهرهای كشورهای ژاین است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">5- هنرپیشه های شناخته شده هالیوودی چون منلین مونرو، سلما هایك، آنجیلینا جولی، پنلوپه كروز از جمله كسانی هستند كه از محصولات&nbsp;Mikimoto به ویژه گردبند مروارید آن استفاده می كنند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">6- جالب است بدانید قیمت محصولات این شركت از حداقل 24هزار دلار(حدود 96 میلیون تومان)‌ آغاز می شود.&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-07-22T19:37:02+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد راهکارهایی آسان برای جذب و حفظ بیشتر مشتری http://www.hrjournalist.com/post/456 <div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: start; background-color: rgb(240, 240, 240);">روزنامه دنیای اقتصاد - شماره&nbsp;</span><a href="http://donya-e-eqtesad.com/4099" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; background: 0px 0px rgb(240, 240, 240); color: rgb(32, 128, 179); text-decoration-line: none; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; font-weight: 700; outline-offset: -2px;">4099</a></font></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: start; background-color: rgb(240, 240, 240);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">تاریخ چاپ:1396/05/01</font></span></div><div style="text-align: right;"><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 26px;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">سیدمحمد اعظمی‌نژاد</font></span></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 26px;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران</font></span></p></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://donya-e-eqtesad.com/Images/Bitrix/NewsDetail/aaap/f6c170aa-611f-448f-9aef-97acbb813b6828-02.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div class="col-md-12 textform cadr" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; border: 0px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 727.5px; color: rgb(69, 69, 69); text-align: start; padding-right: 20px !important; padding-left: 20px !important;"><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: justify !important; font-weight: lighter !important; line-height: 26px !important;"><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">چه دوست داشته باشید و یا نه، مشتریان شما در موضع کامل قدرت برای ایجاد ارتباط با شما هستند! آنها نه تنها تصمیم نهایی را برای خرید می‌گیرند، بلکه با دسترسی کاملی که به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارند، می‌توانند با یک اشاره، قیمت‌ها و نظرات دیگر مشتریان را مورد بررسی دقیق قرار دهند. به عبارتی، مسیر خرید تبدیل به یک بازی شده است که برنده همیشگی آن مشتری است!‌ آگاهی از این واقعیت، موجب می‌شود هیچ بهانه‌ای برای اجرای برنامه بازاریابی خود با امیدی کور برای جذب مشتریان نداشته باشید. شما نیاز به تدوین برنامه بازاریابی دارید که بر نیازها، خواسته‌ها و رفتارهای مشتری به‌طور کامل متمرکز باشد. فارغ از اینکه مخاطبان و مشتریان شما کوچک یا بزرگ باشند، راهکارهای پیشنهادی زیر می‌تواند به جذب بیشتر مشتریان به شما کمک کند:</font></p></div></div><div class="col-md-12 cadr" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; border: 0px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 727.5px; color: rgb(69, 69, 69); text-align: start; padding-right: 20px !important; padding-left: 20px !important;"><div class="NewsText divFulltext " style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: justify !important; font-weight: lighter !important; line-height: 26px !important;"><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">‌</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">1) از شبکه‌های اجتماعی برای گوش دادن به مشتریان استفاده کنید.</span>&nbsp;استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجب می‌شود به جای اینکه فقط یک گوینده باشید و ارتباط یک‌طرفه داشته باشید، بتوانید یک فضای گفت‌وگوی موثر ایجاد کنید و به بازخوردهای مشتریان خود به‌طور دقیق گوش کنید. اگر تاکنون به شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با مشتریان خود ملحق نشده‌اید، هر چه زودتر این کار را انجام دهید. از انتقادات مشتریان نترسید و سعی کنید هرکاری لازم است انجام دهید تا از مشتری خود پاسخ مثبت دریافت کنید. شاید برای شما جالب باشد که اغلب شرکت‌های صاحب برند و معتبر حداقل از طریق سه رسانه اجتماعی (مثل فیس‌بوک، یوتیوب و اینستاگرام) با مشتریان خود در تعامل هستند.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">2) به‌هنگام (Real Time) و زنده با مشتریان ارتباط برقرار کنید.</span>&nbsp;اگر در حال برگزاری یک کارگاه آموزشی هستید، یا در حال برگزاری یک رویداد هستید، از انتشار و پخش زنده آن در شبکه‌های اجتماعی نگران نباشید. در حال حاضر با استفاده از بسترهای خوبی که در شبکه‌های اجتماعی برای پخش زنده ایجاد شده به آسانی می‌توانید این کار را انجام دهید (در حال حاضر این امکان در اینستاگرام، فیس‌بوک و توییتر فعال است). سعی کنید خلاق باشید و پخش زنده‌ای مرتبط با کسب و کار خود به نمایش بگذارید. برای مثال اگر کسب و کار شما املاک و مستغلات است می‌توانید یک پیاده روی زنده در محل نمایشگاه املاک داشته باشید و با کارکنان فروش خود به صورت زنده گفت‌وگو کنید. سعی کنید در این نمایش زنده برای مخاطبان خود ارزش افزوده ایجاد کنید و اطلاعاتی به آنها بدهید که فکر می‌کنید دقیقا به آن نیاز دارند.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">3) مشتریان را در کانون توجه قرار دهید.</span>&nbsp;محتوای تولید شده از سوی کاربران و مشتریان یک راه حل ساده و عالی برای جذب آنها است. می‌توانید با ارسال یک فراخوان یا مسابقه از مشتریان خود بخواهید عکس یا فیلمی با محصول یا خدمات شما تهیه کنند و با دیگران به اشتراک بگذارند. این یک روش فوق‌العاده برای دریافت بازخورد و تشویق عمومی برای نام تجاری شما است. اگر حدس می‌زنید ممکن است در شبکه‌های اجتماعی استقبال زیادی از این فراخوان نشود، می‌توانید با معرفی در وب سایت شرکت، ارسال ایمیل، از طریق یک فرد با تعداد دنبال‌کنندگان زیاد در شبکه‌های اجتماعی این کار را انجام دهید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">4) برنامه‌ای برای وفاداری مشتریان داشته باشید.</span>&nbsp;به مشتریان وفادار خود همیشه پاداش وفاداری بدهید. با وجود اینکه تقریبا هیچ چیزی نمی‌تواند تضمین کند که آنها‌ شما را ترک نکنند و به سراغ رقبا نروند، اگر با آنها به صورت درست و مناسب رفتار کنید، شانس بیشتری برای حفظ وفاداری آنها به نام تجاری خود خواهید داشت. در اینجا چند گزینه اجرایی امتحان شده و خوب وجود دارد:‌</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">• برای خرید مجدد مشتریان درصد مشخصی تخفیف در نظر بگیرید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">• برای حجم، تعداد یا میزان مالی مشخص خرید، تخفیف یا پاداش در نظر بگیرید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">• یک برنامه پاداش براساس امتیاز خرید تهیه کنید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1">• یک رویداد منظم (حداقل سالی یک‌بار)‌ برای مشتریان وفادار خود در نظر بگیرید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">5) از خبرنامه الکترونیکی استفاده کنید.</span>&nbsp;خبرنامه الکترونیکی یک خط مستقیم با مخاطبان است. وقتی مشتریان در سایت اینترنتی شما ثبت نام کرده باشند، نشان‌دهنده آن است که به نام تجاری‌تان علاقه‌مندی نشان داده‌اند. نکته کلیدی به اشتراک‌گذاری محتوایی ارزشمند و پیشنهادهایی است که منافع مشتری را حفظ می‌کند. یادتان باشد ارسال خبرنامه در هر فصل از سال هرگز کافی نیست. برای اینکه بتوانید نام تجاری خود را در ذهن مشتریان زنده نگه دارید، حداقل باید هر ماه یک خبرنامه برای ایشان ارسال کنید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">6) از مشتریان نظرسنجی کنید.</span>&nbsp;وقتی مشتریان از محصول یا خدمت شما استفاده می‌کنند، از آنها بخواهید با تکمیل فرم نظرسنجی بازخورد ارزشمند خود را ارائه دهند. نکته کلیدی در اینجا تبدیل اطلاعات دریافتی از مشتریان به استراتژی‌هایی عملی است که بتوانید تجربه مطلوب‌تری برای مشتریان ایجاد کنید.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;">7) زمان پاسخگویی به مشتریان را به حداقل ممکن برسانید.&nbsp;</span>یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ مشتریان سرعت پاسخگویی به سوالات، ابهامات و شکایات آنها است. از آن مهمتر اینکه در فرآیند پاسخگویی باید بتوانید به‌طور کامل رضایت مشتریان را از پاسخ ارائه شده جلب کنید. یادمان باشد که قدرت مشتریان را هرگز نباید دست کم گرفت، چراکه با توجه به وجود کانال‌های ارتباطی حاضر می‌توانند با یک کمپین یک کسب و کار را موفق یا به‌طور کامل نابود کنند.</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; font-weight: lighter; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">منبع: songbirdmarketing</font></span></p></div></div></div> text/html 2017-07-18T04:47:09+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد ایستگاه آخر-كانكس آبی-شرح یك مشاهده http://www.hrjournalist.com/post/455 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tehrancantin.com/fa/images/projects/Type-C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">شنیده بودم در آن شركت، برای افرادی كه كسی آنها را نمی خواهد(یا به قول یكی از مدیرانش بر نخواستن شان دعوا است!)، در گوشه ای متروك از شركت كانكس فرسوده ای گذاشته اند و آنها باید هر روز بیایند تا عمر كاری شان(یا احتمالا عمر تقویمی شان)‌ تمام شود!‌</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">البته این موضوع را باور نمی كردم. براساس حس كنجكاوی و با هدف گفتگو با این افراد پس از هماهنگی های لازم به صورت سر زده وارد كانكس شدم. داخل كانكس چند صندلی پلاستیكی بسیار فرسوده(كه در حال شكستن بود)، یك خط تلفن برای تماس شهری، یك كولر مستهلك(كه می گفتند یكی دو روز است وصل شده)و چند انسان شكست خورده(یا شاید بازنده) با وضعیت روحی نامناسب و واقعا قابل مطالعه حضور داشتند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">اغلب این افراد در شرف بازنشتگی و یا بیش از بیست سال سابقه كاری داشتند،‌ بعضی از آنها به دلیل بروز حادثه در طول دوران كاری توانایی انجام امور جاری نداشتند، شواهد نشان می داد یكی دو نفر از آنها دچار اعتیاد هستند و خلاصه اینكه به طور مشخص این افراد كسانی بودند به دلیل بی انضباطی در زندگی شخصی و كاری عاقبت ناخوشایندی در آن سازمان داشتند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">بیش از یك ساعت با آنها گفتگو كردم،‌ با وجود اینكه كمبود زمان در آن روز،‌ احساس كردم حال خودم و آن افراد پس از این زمان بهتر است. این افراد فقط نیاز به گوش هایی برای شنیده شدن و چشمانی برای دیده شدن داشتند(چیزهایی سال ها در آن سازمان از وجودش محروم بودند)&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">نكته تامل برانگیز آن است كه مدیریت آن سازمان،‌ این اقدام را یكی از موفقیت های بزرگ سازمانی خود تلقی می كند،‌ حتی حدس می زنم ممكن در اظهارنامه های جوایز تعالی خود از این رویكرد به عنوان یكی از رویكردهای قابل بهینه كاوی یاد كند!‌ اما من هنوز چشمان آن انسان ها كه نگران آینده پرابهام خود و خانواده شان از خاطرم نمی رود. هرچند كه مسئولیت و سهم زیادی از عاقبت این افراد به عهده خودشان است اما شاید یكی از مسئولیت های اجتماعی مهم آن شركت فكر كردن درباره سرنوشت این افراد پس از خروج از آن شركت است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">پس از خروج از آن كانكس دعا كردم خدا بهترین عاقبت را برای همه ما رقم بزند و البته همه ما (به ویژه مدیران منابع انسانی)‌ در رقم زدن این عاقبت خوب سهیم هستیم.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">سیدمحمد اعظمی نژاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">تهران-تیر 1396</font></div> text/html 2017-07-17T04:57:59+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد شش دانگ بودن http://www.hrjournalist.com/post/453 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.amazonaws.com/rapgenius/tumblr_m45fyvhLGZ1qcvpkdo1_500.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">در لغتنامه علامه دهخدا «شش دانگ» به معنی «</span><i style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;"><u>تمامگی و همگی چیزی»</u> </i><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">&nbsp;آمده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="1" face="Mihan-Iransans">اینكه هر كدام از ما بتوانیم در تصمیمات، فعالیت ها، اقدامات،‌ تعاملات، مذاكرات و گفتگوها،‌ ویژگی «شش دانگ» بودن را رعایت كنیم،‌ رفتاری مناسب است اما گاهی این ویژگی كاملا الزامی است! <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="1" face="Mihan-Iransans">شاید نیاز جدی به «شش دانگ بودن» در مشاغل حساسی چون خلبانی، جراحی، رانندگی، تك تیراندازی بیشتر احساس شود. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="1" face="Mihan-Iransans">اما این ردپای اهمیت این ویژگی همه جا است. وقتی معلمی در كلاس درس برای دانش آموزان سخن می گوید باید «شش دانگ» در اختیار آنها باشد. وقتی یك فروشنده در مغازه كوچك خود پاسخگوی مشتری است نیز باید اینگونه باشد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">هر كدام از ما در هر كسوت و شغلی كه به ارائه خدمت با محصول هستیم مكلف وموطف به رعایت این ویژگی هستیم.&nbsp; حضور داشتن (</span><span dir="LTR">Presence</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span>) داشتن و «شش دانگ» بودن یك اصل مهم برای حرفه ای بودن است. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="1" face="Mihan-Iransans">تمرین كنیم كه این خصوصیت را در خود تقویت كنیم هرچند دنیای دیجیتال و شبكه های اجتماعی مانع بزرگی بر سر راه تمركز و تمامیت است.&nbsp;</font><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2017-06-19T11:08:51+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد درباره یك راننده تاكسی متفاوت http://www.hrjournalist.com/post/450 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850202/Irshahr/004995.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">شاید یكی از مشاغلی كه تاكنون درباره آنها بیشتر از همه نگاشته ام،‌ شغل راننده تاكسی بوده است. چرا كه به نظر می آید رانندگان تاكسی به واسطه فراوانی تعامل روزانه با مردم از سطوح مختلف اجتماعی،‌ افرادی بسیار قابل مطالعه هستند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">اما بعضی افراد در میان انبوه افراد عادی جامعه آنقدر تمایز دارند كه بهتر و واضح تر دیده تر می شود. از جمله این افراد كسی است كه درباره اش چند سطری خواهم نگاشت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">این فرد راننده تاكسی خطی یكی از میدان های اصلی شهر تهران است كه حداقل یك یا دو بار در هفته شانس ملاقات با او دارم. برخی رفتارهای او-با حفظ احترام به دیگر رانندگان تاكسی كاملا متمایز است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">اولین نقطه تمایز او آراستگی ظاهری است. او همیشه مرتب و منظم لباس می پوشد، حتی در این روزهای گرم ظاهری آراسته دارد و با چهره ای عطرآگین و موهایی شانه كرده از مسافران خود استقبال می كند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">دومین نكته در او رفتار فوق العاده احترام آمیز با مسافران است. او همیشه به مسافرانش سلام می كند و در پایان مسیر با دعایی خوب آنها را بدرقه می كند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">سومین مورد اینكه او به درهای خودرو اش بسیار بسیار حساس است اما هرگز بابت محكم بسته شدن با مسافران خود درگیر نمی شود و به آنها دشنام نمی دهد. همیشه از آنها خواهش می كند كه خیلی مراقب درهای ماشینش باشد و توضیح می دهد كه این موضوع چقدر برایش اهمیت دارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">چهارمین موضوع و كاملا قابل توجه انضباط مالی است. او در پایان هر سفر درآمد حاصل و میزان دریافتی از مسافران در دفتری یادداشت می كند. این اقدامی عجیب از طرف او است. دفتر مالی او بسیار دیدنی است. انضباط فكری از این دفتر موج می زند. همیشه با خود فكر می كنم یك راننده تاكسی چه نیازی به این كار دارد؟‌</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">آنچه برای من جذاب تر است اینكه این راننده تاكسی در همان مسیری كار می كند كه بقیه همكارانش مشغول به كار هستند. او دقیقا همان كرایه ای را دریافت می كند كه بقیه از مسافرین می گیرد. من فكر می كنم این فرد در حال تولید ارزش برای خود و مسافرین است و گمان می كنم آینده و نتایج حاصله این فرد در زندگی بقیه همكارانش كاملا متفاوت خواهد بود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">نظر شما چیست؟‌</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-06-18T07:40:48+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد معرفی 10 برند لوکس مد دنیا در سال 2017(قسمت هشتم ) - Giorgio Armani http://www.hrjournalist.com/post/449 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazettereview.com/wp-content/uploads/2017/05/Giorgio-Armani-beauty-logo-300x227.png" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;">1- هشتمین برند معروف لوكس مد دنیا، نام تجاری ایتالیالاصل&nbsp;</span><span style="color: rgb(17, 17, 17); line-height: 38px;">Giorgio Armani&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;">است. این برند كه كار خود را از سال 1975آغاز كرده است،‌با سبد&nbsp;محصول&nbsp;مناسبی &nbsp;شامل&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9" title="پوشاک" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پوشاک</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C" title="لوازم آرایشی" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">لوازم آرایشی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1" title="عطر" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">عطر</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C" title="طراحی داخلی" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">طراحی داخلی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">،</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1" title="جواهر" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جواهرات</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">،&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9" title="عینک" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">عینک</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA" title="ساعت" style="color: rgb(11, 0, 128); line-height: 22.3999996185303px; text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ساعت</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;">برای جامعه هدف زنان، مردان و كودكان در بازار لوكس مد دنیا حضور دارد.&nbsp;</span></font><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small; line-height: 20px;">2. این برند علاوه بر ارائه محصولات لوكس پوشاك از سال 2005 به صنعت گردشگری نیز وارد شده است و هتل های زنجیره ای بسیار لوكسی با همین نام ایجاد &nbsp;نموده است.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small; line-height: 20px;">3. این شركت علاوه بر سایت اینترنتی فعال خود از طریق فیس بوك،‌توییتر،‌ گوگل پلاس و پینرست با مشتریان و ذی نفعان خود در تعامل است.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small; line-height: 20px;">4. هنرپیشگان معروف هالیوودی مثل پنه لوپه كروز؛ سلنا گومز، آنا هاتاوی از جمله كسانی هستند كه از پوشاك این برند لوكس استفاده می كنند.&nbsp;</span></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="line-height: 20px;">5. این برند یكی از معدود برندهای لوكس است كه در ایران(تهران)‌ نمایندگی عرضه و فروش دارد.&nbsp;</span></font></div> text/html 2017-06-12T05:02:37+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد درباره یكی صندلی.. http://www.hrjournalist.com/post/448 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 0.5in; text-indent: -0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1392/6/3/1828_512.jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-indent:-.5in;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تقریباً اطمینان دارم شما نیز با من هم عقیده هستید، كه آنچه از میز و صندلی مدیریت(پست رسمی)‌ مهم تر است، كسی است كه بر آن جایگاه تكیه می زند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">شاید این جمله ای تكراری باشد،‌ اما به گمان من رفتار ما انسان ها قابل مطالعه است و البته این قابلیت تامل در كسانی از ما مسئولیت مدیریت و رهبری را بر عهده می گیرند بسیار بیشتر است. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">به خوبی یاد دارم سال ها پیش برای اولین با مدیری مواجه شدم كه در اولین برخوردش با هر فردی(فارغ از جایگاه شغلی و سنی)‌ تمام قد از صندلی خود بر می خواست، یك شنونده موثر و كامل بود و در پایان هر مذاكره به طور كامل و تا در خروجی فرد مراجعه كننده را مشایعت می كرد. تمام آن سازمان فضای همدلی تكاپو،‌ مشاركت، رقابت سالم برای دیده شدن و انگیزش بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">تردیدی ندارم كه آن مدیر،‌ به شكل كاملا صحیحی رهبری می كرد. چرا كه همه افراد سازمان(حتی كم انگیزه ترین، كم تعهدترین و كم تخصص ترین افراد)‌ را به حركت و نكاپو انداخته بود. چرا كه همه افراد تلاش می كردند تا كاری كنند در معرض رفتارهای درست آن مدیر قرار گیرند چرا كه حتی بازخواست های او نیز برای همه جنبه یادگیری و آموزش داشت. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">اما روزهای طلایی آن سازمان بیش از دو سال طول نكشید!‌ اتوبوس جدیدی در&nbsp; مدیریت آن سازمان وارد شد و با شكل نامناسبی فرد دیگری جایگزین آن مدیر شد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">جالب این جا است كه فرد جدید در همان میز و صندلی، همان سازمان، همان افراد زیرمجموعه را تحویل گرفته بود. اما كمتر از یك ماه رفتارهای ناپخته و ناصحیح فرد جدید چنانچه دافعه بزرگی ایجاد نموده بود كه از هم گسیختگی،‌ بی انضباطی به طور كامل محسوس بود. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">مدیر جدید فردی بسیار بدبین نسبت به همه وضعیت ها و افراد بود،‌ همیشه در توهم توطئه ای بود كه كاركنانش برای او در نظر گرفته اند. هرگز رفتاری احترام آمیز مشابه با مدیر قبلی از خود با دیگران نشان نمی داد(حتی از صندلی خود برای دیكران نیم خیز هم نمی شد!)‌ <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">به تدریج تمام نیروهای كلیدی و كارآمد از آن سازمان به دلیل همین رفتارها خارج شدند. تعارض در میان افراد به حداكثر میزان خود رسیده بود،‌ هیچكس حاضر به قبول مسئولیت كارهای خود نبود. كسی تمایل به مشاركت نداشت و همه افراد تلاش می كردند تا كمتر در معرض مدیر جدید قرار گیرند مبادا دچار بداخلاقی هایی جدیدی از او شوند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">اینكه گفته می شود شرف المكان بالمكین (ارزش هر جایگاه به کسی است که در آن قرار گرفته است. به عبارت دیگر، انسان است که به یک جایگاه ارزش می‌دهد)، جمله ای است كه اهمیت شایستگی را به خوبی نشان می دهد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-indent:-.5in;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">لطفا نظرات خود و تجارب مشابه خود را درباره این نوشتار به اشتراك بگذارید.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-06-10T03:13:46+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد *خاطره* http://www.hrjournalist.com/post/447 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.namanews.com/pictures/45918.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">بیست و سه سال پیش در یکی از بهترین</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#کارآموزی</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;های زندگی چندماهی به صورت سه شیفت در پالایشگاه تهران مشغول به کار شدم.</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">نظام مدیریتی در آنجا به شدت&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#سلسله_مراتبی</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;بود.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">یکی از کارهایی که مدیر شیفت برای کارآموزان الزام کرده بود بسیار خسته کننده، تکراری و ظاهرا به طور کامل به دنبال نخود سیاه فرستادن کارآموزان بود. همه ما باید لاین آپ می کردیم یا ارتباط بین خطوط لوله و مخازن را در سایت دنبال می کردیم. چه کار ظاهرا بیهوده ای!</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">روزهای آخر مدیر سایت که مهندسی بسیار باتجربه، پخته و فرهیخته بود به ما کارآموزان جوان گفت راز این کار ظاهرا بیهوده، تمرین&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#انضباط</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">،&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#مسئولیت_پذیری</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;و از آن مهم تر پذیرش دستور مافوق است.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">این روزها پس از بیست و اندی سال در نظام مدیریتی بسیاری از سازمان ها و شرکت دقیقا جای&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#انضباط</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">، رعایت&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#سلسله_مراتب</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#مسئولیت_پذیری</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;را خالی می بینم.</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">این ها ویژگی هایی است که افراد را&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#شایسته</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#مدیریت</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;و</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration: none;">#رهبری</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;سازمان می سازد</span></font> text/html 2017-06-10T03:08:50+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت http://www.hrjournalist.com/post/446 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://2u4p9f41q51y4bu6tr1bnbhr.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/06/1496818718_305472_1496828826_noticia_normal_recorte1-480x320.jpg" alt=""></font></div><font size="1" face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;"><div><font size="1"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;"><br></span></font></div>حادثه&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#تروریستی</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;روزهای اخیر متاثرکننده، غمبار و تاسف برانگیز است و امید اینکه هرگز تکرار نشود.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">اما&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">۱.&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#رفتارهای</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;اجتماعی ما تامل برانگیزتر است. بعد از این حادثه کمپینی با عنوان&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#همه_باهمیم</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;در شبکه های اجتماعی به راه افتاد. بسیاری عکس های پروفایل خود را مزین به پرچم ایران کردند و خلاصه هریک از ما به شکلی ابراز احساسات کردیم. که البته خوب هم هست.</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">۲. اما نکته مهم آن است که حواس ما باشد که واقعا وقتی</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#همه_باهمیم</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;که به حواسمان به همدیگر باشد.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">اینکه در تعاملات و روابط اجتماعی به هم ظلم نکنیم، حق دیگران را ضایع کنیم(حتی به اندازه یک نوبت در صف نانوایی)، اینکه بتوانیم دوباره مهربانی و همدلی را رایج کنیم و خیلی کارهای دیگر.</span><br style="line-height: 18px;"><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">۳.حواسمان باشد با&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#همه_باهمیم</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">، و هشتگ ها و کمپین هایی شبیه به آن، حال ما بهتر نمی شود. حال ما از زمانی بهتر می شود که تغییر رفتار مناسب مدنی داشته باشیم.&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#شاد</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">،&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#موثر</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#رهبر</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">&nbsp;باشید.</span><br style="line-height: 18px;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</a><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">خرداد ۹۶&nbsp;</span><br style="line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;">T.me/hrjournalist</span></font>