مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://www.hrjournalist.com 2018-03-22T08:55:34+01:00 text/html 2018-02-26T01:32:23+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد اپراتور سوم... http://www.hrjournalist.com/post/492 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images.khabaronline.ir/Images/news/Larg_Pic/30-11-1391/IMAGE634968974292272863.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">روز گذشته طی یك فراخوان واگذاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل در رسانه ها اعلام شد و این اتفاق در بازار جذابی چون اپراتوری تلفن همراه عجیب به</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">نظر می رسد.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">رایتل با شعار «زندگی در دستان شما» شروع به کار کرده و در حال حاضر با شعار " رایتل، اپراتور پیشگام "در حال فعالیت می‌باشد. شركت رایتل به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه كشور با سبد خدماتی مشابه و حتی میزان پوشش دهی آنتن در كشور و سطح بین المللی نسبت به بازیگران اصلی این بازار یعنی همراه اول و ایرانسل میتوانست&nbsp;&nbsp;پتانسیل خوبی برای افزایش سهم بازار خود داشته باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">اما از بازار پررونق اپراتوری تلفن همراه سهم رایتل در حال حاضر تنها نزدیك 2 درصد و نزدیك به 59 درصد از سهم بازار در اختیار همراه اول و باقی مانده 39 درصد آن در اختیار شركت ایرانسل است!‌</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">1-مزیت&nbsp;</b><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">رقابتی كه هرگز ارائه نشد!‌</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;شركت رایتل با مزیت رقابتی و تمایز امكان تصویری كمپین های تبلیغاتی خود را آغاز كرد،‌ اما پیش بینی نمی كرد كه با موضعگیری و مخالفت های جدی به دلیل مفاسد احتمالی ناشی از تماس های تصویری مواجه گردد و همین موضوع موجب توقف ارائه این خدمت و از میان رفتن تنها مزیت رقابتی رایتل در آن زمان(سال 91) گردید. رایتل علت توقف خدمات تماس های تصویری نبود بسترهای فرهنگی مناسب در كشور</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">عنوان كرد. البته خلف وعده در ارائه خدمات تنها به رایتل مربوط نیست، شركت ایرانسل نیز در ابتدای ورود خود به بازار با وعده ارائه خدمات متمایز پیامك تصویری MMS وارد بازار شد اما دلایل مشابه هرگز امكان ارائه این خدمت را به مشتریان نداشت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">2- قیمت تعرفه های مكالمه&nbsp;&nbsp;رایتل از همه كمتر است!‌</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;با وجود اینكه تعرفه های تماس داخل شبكه،‌ارسال پیامك و اینترنت رایتل نسبت به</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">همراه اول و ایرانسل بسیار كمتر است، اما با این وجود این كاهش قیمت هیچ كمكی به تحریك مشتریان برای استفاده از خدمات رایتل نكرده است و این موضوع نشان می دهد كه كاهش قیمت برای كسب بیشتری از سهم بازار كاملا منتفی است!‌&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">3- اینترنت،‌ تنها انگیزه قابل توجه سهم 2 درصدی رایتل!</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;شاید تنها مولفه ای كه موجب شده همان 2 درصد سهم بازار را حفظ نماید، اینترنت آن است كه البته این موضوع نیز با ورود با ایرانسل و همراه اول به عرضه 4G بسیار كمرنگ است اما همان درصد اندك باقی مانده مشتریان رایتل نیز احتمالا هنوز به دلیل خدمات اینترنتی رایتل سیم كارت آن را غیرفعال نكرده اند!‌ البته قیمت اینترنت این اپراتور از دیگر رقبا بالاتر است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">4- حتی كمپین های تبلیغاتی سنگین و پرهزینه نیز به رایتل كمكی نكرده است.</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">&nbsp;شركت رایتل با وجود هزینه كرد حدود 200 میلیارد تومانی در سال 1393 در تبلیغات تلویزیونی و محیطی سطح شهر نیز نتوانست به افزایش سهم بازار به اپراتور كمكی حتی اندك نماید و سهم آن در بازار از 1 درصد را به 2 درصد تبدیل نمود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">5- پوشش دهی آنتن با تاخیر زمانی نقطه شكست رایتل.&nbsp;</b><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">یكی از دلایل عدم اقبال عمومی به رایتل عدم آنتن دهی مناسب حتی در شهرهایی بود كه به طور كامل تحت پوشش اعلام شده بود و همین موضوع موجب تمایل كم افراد به ادامه استفاده از خدمات این اپراتور بود. هرچند كه این مساله اكنون برطرف شده است اما به نظر می رسد جلب اعتماد مجدد كاربران برای رایتل كار بسیار دشوار یا تقریبا غیرممكنی است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;">شركت مالك شستا(سرمایه گذاری تامین اجتماعی) روز گذشته تصمیم به برون سپاری مدیریت اجرایی رایتل نمود تا شاید یك منجی بتواند آن را از وضعیت بحرانی فعلی خارج نماید.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: start;"><img alt=" text/html 2018-02-14T01:38:11+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت- هر روز یكدیگر را قوی تر كنیم!‌ http://www.hrjournalist.com/post/491 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://patriciastarr.com/wp-content/uploads/2013/06/father-and-son_fist-bump-627x278.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Koodak" size="3">#مهارتهای ارتباطی در #خانواده و #جامعه جز مهارت های اساسی است كه به تازگی #UNESCO آنها را به عنوان یكی از اجزای اصلی #سواد نوین در افراد ارائه نموده است.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">شاید در #خانواده نقش والدین در #توانمندسازی و #قویتر نمودن فرزندان بدیهی به نظر می رسد. بدون تردید همه كسانی كه اكنون این نوشتار را می خوانند، تقریبا تمام توانایی های پایه ای خود را از پدر و مادر خود آموخته اند چرا كه هر كس در این نقش قرار می گیرد خود را #مسئول #توانمندتر كردن فرزند خود می داند.&nbsp;<br>بعد از موضوع فرزندان، هر زن و مردی در زندگی مشترك خود، با توجه به مسیر و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">اهداف&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;مشترك در زندگی، تلاش می كنند كه هر روز همدیگر را قوی تر كنند. حتی اگر نقطه قابل بهبودی در طرف مقابل باشد،‌ طرف دیگر سعی می كند كه آن را پوشش دهد و هر روز اقداماتی كه می كند كه همسرش از نظر رفتاری و شخصیتی قوی تر شود.(با این پیش فرض مهم كه واقعا همسران هدف مشتركی در زندگی داشته باشند.)‌</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">وقتی از حیطه خانواده خارج می شویم، نقش هر یك از ما در #جامعه خیلی كمتر از خانواده نیست. واقعیت این است در هیچ جای دنیا(از جمله كشور ما)‌ همه افراد #جامعه به یك اندازه #فرهیخته، &nbsp;#توانمند و #توانگر نیستند. اما وقتی افراد ضعیف تر جامعه نیز به تدریج قوی تر شوند، میانگین جامعه هر روز به سمت قویتر شدن و قدرتمندتر شدن سوق پیدا خواهد كرد.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><font color="#990000">1-به دیگران مهارت آموزی كنیم</font>.</b> بسیاری از افراد جامعه هنوز نیازمند #قویتر شدن در مهارت های پایه زندگی هستند. مهارت های مثل حل مساله، حل تعارض، مالی،‌مذاكره، قبول مسئولیت، مدیریت استرس، مطالعه و سازماندهی. با #قویتر شدن افراد در این مهارتها طیف زیادی از انسانها به سطح بالاتری از زندگی ارتقا پیدا می كنند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><font color="#990000">2- به دیگران امید بدهیم. </font>در گزارش رسمی كه مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری درسال 96 &nbsp;منتشر نموده &nbsp;است،‌ سومین چالش بزرگ از 52 چالش اجتماعی، ناامیدی درباره آینده است. و این نشان می دهد كه چقدر همه ما نیاز داریم كه به همدیگر درباره وضعیت آینده امید و روحیه تزریق كنیم. وقتی در جامعه ای عنصر #امید بهبود پیدا كند و مردم آن در #امیدواری #قویتر شوند، می توان انتظار داشت(طبق اظهار نظر كارشناسان علوم اجتماعی) كه جامعه از نظر روانی سالمتر، با آسیب های اجتماعی كمتر و با تعداد بیشتری از مردمانی با روابط اجتماعی بسیار #قویتر باشد.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font color="#990000"><b>3- به دیگران روحیه بدهیم.</b> </font>جان گوردون در كتاب سوپ از واژه ای به نام «مثبت بودن مسری» استفاده می كند. او در این كتاب می نویسد:«آنفولانزا تنها بیماری نیست كه شما در محل كاركتان می گیرید.&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">ممکن است که به خلق و خوی بد و رفتار منفی شخص دیگری مبتلا شوید. آخرین تحقیقات نشان می‌دهد احساسات مسری است و همه می‌دانیم این موضوع حقیقت دارد. در تحقیقات به آنها احساسات مسری گفته می‌شود. این احساسات مسری در محیط‌های کاری، تولیدات، کار گروهی، خدمات و افراد به شکل عمیق بر عملکردها تأثیر می‌گذارد.</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;">شما هر روز یک انتخاب دارید که به طور مثبت یا به‌طور منفی در دیگران تأثیر بگذارید. شما می‌توانید یک میکروب باشید و به سیستم ایمنی سازمان‌تان حمله کنید یا می‌توانید همانند ویتامین سی شوید و سیستم ایمنی سازمان‌تان را به عنوان ویتامین تقویت کنید.»</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 22.3999996185303px;"><br></span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;">برای داشتن جامعه ای #توانگر تصمیم بگیریم هر روز یكدیگر را #قویتر كنیم!‌</span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;"><br></span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد&nbsp;</span></font></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 22.3999996185303px;">تهران-24 بهمن 1396&nbsp;</span></font></div> text/html 2018-01-09T03:29:39+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد دورهمی چالش رهبری در عمل (همراه با بازی پینت بال رهبری) http://www.hrjournalist.com/post/489 <div style="text-align: center;"><a href="https://evnd.co/yOHG6" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.evand.com/images/events/covers/original/e65d33cbfae7a2981e31b5566dfe1956.jpg?x-oss-process=image/resize,h_720" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://evnd.co/yOHG6" target="" title="">لینك ثبت نام:‌ دورهمی چالش رهبری</a>&nbsp;</font></div> text/html 2018-01-08T03:56:46+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد استفاده از روانشناسی در بازاریابی شبكه های اجتماعی http://www.hrjournalist.com/post/488 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.clicmark.com/hs-fs/hubfs/images/Blog/Imágenes_Julia/canalessocialmediaclicmark1.jpg?t=1512502203499&amp;width=470&amp;name=canalessocialmediaclicmark1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بازاریابی فرآیند ایجاد، ارتباط، تحویل و مبادله چیزی است که برای مشتریان، ذی نعفان و به طور مشخص جامعه &nbsp;ارزش تولید می نماید. </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید بتوان كفت بازاریابی در درون فرایندهای خود به طور كامل مرتبط با روانشناسی است. مفاهیم روانشناسی بازاریابی شبكه های اجتماعی شامل رفتارها و استراتژی های بصری و احساسی است كه مخاطبان را درگیر خود می كند. درك هر چه بهتر این مفاهیم و تركیب صحیح آنها به موفقیت بیشتر در كمپین های بازاریابی در شبكه های اجتماعی كمك می كند و موجب می شود نتایج و اثربخشی بیشتری از این رسانه حاصل شود. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">كاربران شبكه های اجتماعی دوست دارند محتوای خود را شامل عكس ها، ویدئوها، نظرات و مقالات و ... با دیگران به اشتراك بگذارند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به تازگی مجله نیوریورك تایمز نظرسنجی از مخاطبان خود انجام داده است كه چرا كاربران علاقه مند به اشتراك گذاری&nbsp; محتواهای خود در شبكه های اجتماعی به صورت آنلاین هستند؟‌ نتیجه این نظرسنجی نشان می دهد كه 94 درصد از مردم به این دلیل علاقه مند به اشتراك گذاری محتوای خود هستند كه احساس می كنند كه این كار موجب می شود مخاطبان انها زندگی و حال بهتری داشته باشند!‌<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">افراد به دلایل زیر در شبكه های اجتماعی به اشتراك گذاری محتوا می كنند:‌<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">68 درصد می خواهند خود را به دیگران معرفی كنند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">48 درصد علاقه مند هستند&nbsp; موضوعاتی كه برای آنها مهم است با دیگران به اشتراك بگذارند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">73 درصد علاقه مند به ارتباط به كسانی هستند كه با آنها علایق مشترك دارند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">84 درصد برای حمایت از یك موضوع(یا كمپین)‌ به اشتراك گذاری می كنند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید جالب باشد بدانید مشتریان و مصرف كنندگان از به اشتراك گذاری محصول یا خدمت مورد استفاده خود لذت بیشتری می برند.&nbsp; به هر حال دلیل اصلی به اشتراك گذاری هر محتوایی ارتباط آنها با دیگران است و البته این اقدام افراد اگر با محصول یا خدمت شما توسط افراد انجام شود می تواند یك روش فوق العاده برای ایجاد علاقه و آگاهی از كسب و كار شما باشد. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">واكنش اكثر افراد نسبت به یك محصول یا فرد در كمتر از نود ثانیه رخ می دهد و ارزیابی 60 تا 90 درصد افراد براساس رنگ ها صورت می گیرد كه نشان دهنده تاثیر مستقیم رنگها بر بازاریابی است بنابراین با استفاده از رنگ صحیح برای كسب و كار یا كمپین بازاریابی و انطباق آن با پیامی كه قرار است به مخاظب منتقل شود بهترین ارتباط برقرار خواهد شد.&nbsp;</font><font face="B Mitra" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/social.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 14pt;">1</span><font face="Mihan-Yekan" size="3">.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></b><!--[endif]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">احساسات مسری و واگیردار هستند. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;رفتار ویروس شباهت زیادی به احساسات دارد چرا كه به شدت واگیردار و مسری است. شاید بهترین مثال برای این مورد زلزله اخیر در كشور باشد، حتما شما نیز با فراوانی زیاد در شبكه های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیس بوك و... تصاویر و ویدئوهای زیادی در این باره دریافت و مشاهده كرده اید. همانطور كه مشاهده می شود احساسات ناشی از دریافت و مشاهده این پیام ها حتی موجب تغییر در رفتار مردم می شود و این روزها افراد جامعه كمی با هم مهربان تر می شوند!‌<br> یكی از بزرگترین مطالعات انجام شده درباره شبكه های اجتماعی نشان می دهد كه وقتی در یك پست یا مطلب ارسالی احساساتی وجود داشته باشد،‌ احتمال تاثیرگذاری آن بر مخاطب حداكثر است. بنابراین یكی از روش های اثرگذاری بر مخاطب روایتی عاطفی از یك موضوع است، كاری كه بسیاری از برندها و نام های تجاری طی روزهای اخیر در ماجرای زلزله اخیر به خوبی از آن بهره بردند!‌</span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span style="line-height: 115%;">2.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">اهدای جوایز مخاطبان را به مشاركت و پاسخ تشویق می كند. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">یكی از تاكتیك های خوب فروش با استفاده از تئوری عمل متقابل در علم روانشناسی است. با استفاده از این تئوری شما به مخاطبان خود وعده می دهید كه در مقابل درخواستی مانند به اشتراك گذاری و انتشار یك پست یا ارسال یك ایمیل شانس خود را برای برنده شدن در قرعه كشی و دریافت یك جایزه امتحان كنند و تجربه نشان می دهد این روش به خوبی در كسب نتیجه مطلوب جواب می دهد. </span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span style="line-height: 115%;">3.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تصاویر نمایشی&nbsp; مهم هستند. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">آزمون های روانشناختی زیادی از میزان توجه و علاقه افراد به تصاویر انجام شده است، كه نشان می دهد اغلب افراد یك تصویر چهره همراه با لبخند را نسبت به یك تصویر بی روح و بی تفاوت ترجیح می دهند. جلب توجه افراد به تصاویر با پس زمینه تاریك نسبت عكس هایی با پس زمینه روشن نیز بیشتر است و با توجه به امكاناتی به تازگی شبكه های اجتماعی در اختیار كاربران قرار داده اند، یك تصویر متحرك بسیار بیشتر شانس بیشتری برای دیده شدن و جلب توجه مخاطبان دارد. </span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span style="line-height: 115%;">4.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">بازخورد در شبكه اجتماعی موجب احساس وابستگی افراد آنها می شود. </span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%;">این موضوعی بدیهی است، پاسخ دادن به واكنش های مشتریان و مخاطبان موجب وابستگی هرچه بیشتر آنها می گردد اما در صورت عدم پاسخ به نوشته ها و واكنش های افراد ممكن است به راحتی موجب عدم وفاداری آنها می شود. </span><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به خاطر داشته باشید با اینكه بازاریابان روانشناس نیستند،&nbsp; اما بهترین و موفق ترین بازاریابان در كار خود از روانشناسی به بهترین شكل استفاده می كنند.&nbsp;</font></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2018-01-07T08:09:44+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد زندگی هر یك از ما یك كتاب باز است!‌ http://www.hrjournalist.com/post/486 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://drgilaki.com/wp-content/uploads/2015/06/65.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">زندگی هر یك از ما شبیه یك كتاب باز است!‌ &nbsp;مگر اینكه به طور كامل از شبكه های اجتماعی خارج شویم یا اینكه به طور ناشناس(و بدون نام كاربری و login) وارد اینترنت شویم!‌</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این حقیقت تلخی است كه شركت هایی كه به طور متمركز بر روی داده های بزرگ(Big Data) كار می كنند، تقریبا همه چیز را درباره ما می دانند، آنها به طور دائم اطلاعات مربوط به خریدهای اینترنتی هر یك از ما، وب سایت هایی كه مراجعه می كنیم و حتی حالات و روحیات ما را براساس پست هایی كه در شبكه های اجتماعی قرار می دهیم رصد می كنند،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تمامی این داده ها &nbsp;براساس الگوریتم پیچیده ای تبدیل به اطلاعاتی ارزشمند برای ارائه بهترین پیشنهادات خرید براساس شرایط هر یك از ما به صورت هوشمند می شود، شاید جالب باشد كه بدانید آنها حتی می توانند با درصد خطای بسیار پایین تخمین بزنند كه هر یك از ما در چه زمان هایی از روزهای ماه توانایی خرید و پرداخت صورتحساب را داریم، پیش بینی كنند كه ما در سلامت هستیم یا بیمار، یا حتی پیش بینی كنند كه یك زن باردار هست یا خیر بدون آنكه خود او بداند!!!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید یكی از بهترین كسانی كه توانسته است این موضوع را به تصویر بكشد استیون اسپیلبرگ است كه در فیلم گزارش اقلیت با بازی تام كروز، تصویری بزرگنمایی شده از قدرت شركت های متمركز بر داده های بزرگ ارائه داده است.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">باید یادمان باشد كه با حضور در فضای مجازی به ویژه شبكه های اجتماعی؛ حتی در یك جستجوی ساده در سایت گوگل ما تقریبا فاقد هرگونه حریم خصوصی هستیم، حداقل كسانی كه ما را رصد می كنند مالكیت شبكه اجتماعی یا جستجوگر، شركت رائه دهنده خدمات اینترنت و شاید خیلی كسان دیگری كه از حضور آنها در كنار خود در فضای مجازی بی اطلاع هستیم و این موضوع ارتباطی به كشور ما ندارد و در همه جای دنیا صدق می كند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اینكه Pavel Durov در صفحه اینستاگرام خود درباره مدل و تامین مالی شبكه اجتماعی می نویسد كه این پیام رسان نیز به هیچ تامین مالی ندارد و توسط چند NGO و مردم مهربان از نظر مالی تامین می شود شاید خیلی بی ارتباط به نوشتار بالا نباشد.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">البته این توضیح درباره تمامی پیام رسان ها و شبكه های اجتماعی دیگر نیز صادق است!‌</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-01-07T04:50:32+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد شبكه های اجتماعی و نسل z http://www.hrjournalist.com/post/485 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/z1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید بومی ترین و اصلی ترین مخاطبان شبكه های اجتماعی نسل Z ها یا مخاطبان زیر 23 سال جامعه باشند. بررسی ها نشان می دهد مراجعه این گروه از جامعه به شبكه های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام بیشتر است. به این شبكه ها؛‌ شبكه آپارات را نیز اضافه كنید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای یك كمپین تبلیغاتی و بازاریابی با در نظر گرفتن این جامعه هدف شاید بهترین شبكه ها همان باشد كه بیشترین مراجعه كننده را دارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2018-01-03T03:43:44+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد بازاریابی بدون شبكه های اجتماعی!‌ http://www.hrjournalist.com/post/484 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">با آغاز سال 2018 میلادی هنوز در تمام دنیا بیشترین اتكای بازاریابان به شبكه های اجتماعی به عنوان موثرترین و سریع ترین روش برای رساندن پیام های خود به مخاطبان است چرا كه این اطلاعات از طریق تلفن همراه هوشمند به افراد منتقل می شود.&nbsp;</font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.pinimg.com/564x/3e/5d/c8/3e5dc83d2ec3cf68d367de144bc8cba1--marketing-budget-social-media-marketing.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما این پیش بینی در كشور ما خیلی قابل اتكا نیست. طی دو سه سال گذشته بسیاری از شركتها و سازمان ها برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی خود را براساس استفاده از همین ابزارها تدوین كردند و برای آن بودجه اختصاص دادند، بسیاری از كمپین های تبلیغاتی بر اساس حضور در شبكه های اجتماعی طراحی شده بود، اما این چندمین بار است كه شبكه های اجتماعی به دلایلی كه تقریبا همه از آن اطلاع داریم تقریبا به طور كامل از دسترس خارج می شوند و نقشه بسیاری از فعالان كسب و كار را بر آب می شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">این اتفاق شاید سینگال مهمی برای تصمیم گیری های آینده در برنامه های بازاریابی در كشور است كه هنوز استفاده از بستر وب سایت مطمئن ترین راه است(البته به شرط اینكه كلا اینترنت قطع نشود!)‌&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اینكه گفته می شود نباید همه تخم مرغ ها در یك سبد گذاشت(به خصوص اینكه قیمت تخم مرغ هم خیلی بالاست!) در همین زمینه هم كاربرد دارد به ویژه اینكه شاید باید در شرایط كشور ما كم ترین اتكا به شبكه های اجتماعی به دلیل ناپایداری در ادامه حیات آنها صورت پذیرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما چه ابزارهای بازاریابی برای ادامه مسیر به ویژه در بازاریابی دیجیتال قابلیت اتكا بیشتری دارند؟‌</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مواردی چون بازاریابی ایمیلی، ارائه وبینارها و رویدادها، ارتقای سئو سایت، تبلغیات كلیكی و بنر در سایت ها و&nbsp;</font><a href="http://1stdegree-marketing.com/wp-content/uploads/2015/06/marketing_technology_jan2015.gif" target="_blank" title="">بسیار موارد دیگر</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;می توان راه حلی جایگزین برای شبكه های اجتماعی باشد هرچند كه تاثیر و نفوذ شبكه های اجتماعی(به شرط امكان دسترسی و مسدود بودن) بسیار بالاتر است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-12-24T04:48:20+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد ماحرای قفس میمون ها در جنگل http://www.hrjournalist.com/post/480 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://lh5.ggpht.com/-11Qy_nLbf3U/SsSZ0hBe02I/AAAAAAAAHNw/UJYf_h3oHJo/_MG_0270.JPG?gl=GB?imgmax=200" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>تعدادی میمون در یك قفس بزرگ با هم زندگی می كردند، اما محل زندگی آنها تفاوت مهمی با دیگر قفس حیوانات داشت، قفس آنها دقیقا در وسط یك جنگل بسیار بزرگ قرار داشت.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">میمونها هر روز سهمیه و نوع مشخصی از غذا از نگهبان قفس دریافت می كردند، اما در میان جامعه چند ده نفری، برخی به سهمیه غذای خود رضایت نمی دادند و به سراغ سهمیه غذای دیگران به خصوص افراد ضعیف تر می رفتند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">همه دنیای این میمون ها قفس بزرگی بود. آنها با تعداد محدودی(همان چند ده نفر) در تعامل بودند، در چارچوب قفس گرفتار بودند حتی نوع غذا و خوراك آنها نیز محدود به انتخاب و سلیقه نگهبان قفس بود. آنها فكر می كردند دنیا در همین قفس خلاصه شده است!‌</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در میان میمون ها شایعه شده بود كه هركس از قفس بیرون برود بلافاصله خواهد مرد. بنابراین تقریبا همه جامعه میمون ها شرایط فعلی را مناسب، راحت و مطلوب برای ادامه زندگی می دیدند.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;یكی از روزها نگهبان قفس فراموش كرد كه درب قفس را ببندد و از میان جمعیت میمون ها تنها یكی نسبت به شایعه های مربوط به بیرون از قفس تردید داشت و همیشه فكر می كرد ممكن است در بیرون از قفس نیز شرایط مناسبی برای زندگی وجود داشته باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">او وقتی در قفس را باز دید، &nbsp;به سمت آن حركت كرد و میمون ها (احتمالا به خاطر حفظ جانش) &nbsp;به او حمله ور شدند تا مانع خروج او از قفس گردند. اما او از قفس خارج و با سرعت زیاد از آن دور شد.&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">هرچه جلوتر می رفت از &nbsp;زیبایی های دنیای بیرون از قفس بیشتر &nbsp;شگفت زده می شد، رودخانهای زیبا و روان، درختان مختلف میوه های خوراكی، جانواران و حیوانات متنوع دیگر و مهم تر از همه اینكه دنیای بیرون از قفس دیوار پایانی نداشت.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">او كشف مهمی كرده بود!‌ خیلی زود به قفس برگشت تا این خبر مهم را به دوستانش اطلاع دهد اما این بار در قفس بسته شده بود و البته هیچكس هم حرف های او باور نمی كرد.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">میمون خوشحال از این بود كه از قفس رها شده بود اما امیدوار بود روزی بتواند دوستان خود را از قفس نجات دهد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید داستان استعاره ای از زندگی بسیاری از ما باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">#سیدمحمداعظمی_نژاد</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تهران-زمستان 1396</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2017-12-10T08:43:55+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد راه درست و یك پرسش روزانه http://www.hrjournalist.com/post/479 <p align="justify" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/fc/a1/5a/charlottenlund-skov.jpg" alt=""></p><p align="justify" style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">پائولوكوئیلو در كتاب&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">قصه هایی برای پدران. فرزندان. نوه ها می نویسد:</span></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">روزی،گوساله ای باید از جنگل بکری می گذشت تا به چراگاهش برسد.گوساله ی بی فکری بود و راه پر پیچ و خم و پر فراز و نشیبی برای خود باز کرد.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">روز بعد،سگی که از آن جا می گذشت،از همان راه استفاده کرد و از جنگل گذشت.مدتی بعد،گوساله راهنمای گله،آن راه را باز دید و گله اش را وادار کرد از آن جا عبور کنند.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">مدتی بعد،انسان ها هم از همین راه استفاده کردند:می آمدند و می رفتند،به راست و چپ می پیچیدند،بالا می رفتند و پایین می آمدند،شکوه می کردند و آزار می دیدند و حق هم داشتند.اما هیچ کس سعی نکرد راه جدید باز کند.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">مدتی بعد،آن کوه راه،خیابانی شد.حیوانات بیچاره زیر بارهای سنگین،از پا می افتادند و مجبور بودند راهی که می توانستند در سی دقیقه طی کنند،سه ساعته بروند،مجبور بودند که همان راهی را بپیمایند که گوساله ای گشوده بود.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">سال ها گذشت و آن خیابان،جاده ی اصلی یک روستا شد،و بعد شد خیابان اصلی یک شهر.همه از مسیر این خیابان شکایت داشتند،مسیر بسیار بدی بود.</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3">در همین حال،جنگل پیر و خردمند می خندید و می دید که انسان ها دوست دارند مانند کوران،راهی را که قبلا باز شده،طی کنند،و هرگز از خود نپرسند که آیا راه بهتری وجود دارد یا نه؟</font></p><p align="justify" style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></p><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">و این سوالی است كه باید از خود هر روز بپرسیم آیا راه بهتری برای زندگی با كیفیت بالاتر وجود دارد؟‌ و هر یك ازما چقدر برای رسیدن به آن در زندگی شخصی تلاش می كنیم و وقت اختصاص می دهیم؟!‌</font><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2017-12-05T02:42:11+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد درباره بعضی از كسانی كه می گویند:‌چگونه ثروتمند شویم؟، چگونه موفق شویم؟ و ... http://www.hrjournalist.com/post/478 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aftabir.com/articles/applied_sciences/management/images/2db99e0e75cfedce6d51b60352974dbb.jpg" alt=""></div><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">یكی از دوستان من كارش آموزش و مشاوره در یكی از شاخه های تخصصی مدیریت است. چندین كتاب تالیفی دارد و خلاصه اینكه اگر كمی بیشتر آدرس داده شود، حتما به راحتی از طریق گوگل به آسانی به نام او خواهید رسید. اما به نظر می رسد درباره او و خیلی دیگر از كسانی كه مدعی آموزش و مشاور در زمینه هایی چون :‌</span><i style="text-align: right; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><b>چگونه ثروتمند شویم؟، چگونه موفق شویم؟، چگونه خوشبخت شویم؟، چگونه كسب و كار ی خود را مدیریت كنیم؟‌و ده ها چگونه دیگر</b>&nbsp;</i><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">هستند مساله ای جدی وجود دارد، آنها هیچ یك از نظر شخصی در زمینه های ادعا می كنند فرد موفقی نیستند!‌&nbsp;</span><div><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">همان دوست مورد نظر كه اتفاقا كارش سازماندهی و مشاور مدیریت دچار چالش های بزرگ در زندگی شخصی و فردی خود است به عبارتی &nbsp;در مدیریت خانه و خانواده خود كاملا درمانده و مستاصل است، وضع مالی اصلا مناسبی دارد، آخرین موفقیت مالی اش خرید یك خودرو تیبا به صورت قسطی است!‌، تقریبا هر هفته در دادگاه خانواده حضور دارد و ...&nbsp;، حال تصور كنید كه همین فرد با جسارت تمام وارد یك سازمان پیچیده و بزرگ می شود و برای آینده كاركنان، مدیران و حتی سرنوشت یك كسب و كار برنامه ریزی می كند.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">من بسیار دیده ام (حتی شما نیز این تجربه را داشته اید) كه بسیاری از افراد حاضر در پست های كلیدی و مدیریتی </font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">نیز</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">دچار همین مساله عدم توانایی خودرهبری، خودمدیریتی و خوداندیشی هستند.&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">هر روز به این فكر می كنم كه آنها چگونه به دیگران توصیه می كنند كه&nbsp;</font><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><b style="font-style: italic;">چگونه ثروتمند شویم؟، چگونه موفق شویم؟، چگونه خوشبخت شویم؟، چگونه كسب و كار ی خود را مدیریت كنیم؟‌ </b>و مردمی كه شنوندگان آنها هستند كه تاثیری از آنها می پذیرند؟!</span></div> text/html 2017-11-18T01:18:49+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد معرفی 10 برند لوکس مد دنیا در سال 2017(قسمت دهم و پایانی) - Burberry http://www.hrjournalist.com/post/475 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://brandingforresults.com/wp-content/uploads/2015/09/Burberry-e1441214648288.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan">1. دهمین و آخرین برند لوكس مد دنیا كه در فهرست دهگانه در كانال مدیریت و منابع انسانی به شما معرفی شد برند انگلیسی الاصل&nbsp;Burberry می باشد. این نام تجاری با پیشینه بیش از 160 سال می باشد.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">این نام تجاری طراحی، تولید و توزیع &nbsp;پوشاك، لوازك آرایشی، عینك های آفتابی،‌لوازم جانبی و عطر را بر عهده دارد.&nbsp;</span><div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">2. موسس این نام تجاری توماس بربری است و شاید برای شما جالب باشد كه بدانید او همان كسی است كه پارچه معروف گاربادین را در سال 1888 اختراع نموده است.&nbsp;</font></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">3. این نام تجاری علاوه بر سایت اینترنتی جذاب خود كه در آن امكان خرید و سفارش اینترنتی كالا نیز هست، از طریق شبكه های اجتماعی اینستاگرام، گوگل پلاس، توییتر و فیس بوك با مشتریان خود در تعامل مستمر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">4. در حال حاضراین برند حدود 10600 نفر كارمند و &nbsp;بیش از 500 شعبه و نمایندگی فروش در بیش از 50 كشور دنیا به صورت فعال دارد.(این برند در ایران نماینده رسمی ندارد)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">5. افراد مشهوری چون رومئو بكهام(پسر فوتبالیست معروف دیوید بكهام)، اما واتسون(هنرپیشه و مدل)، جنیفر لاورنس(هنرپیشه هالیوود) برای این نام تجاری تبلیغ می كنند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">بدین ترتیب معرفی فهرست دهگانه برتر لوكس مد دنیا در سال 2017 در كانال مدیریت و منابع انسانی به پایان می رسد كه امید است مورد توجه واقع شده باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">از بازخوردهای ارزشمند شما &nbsp;قدردانی می گردد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div> text/html 2017-11-12T01:51:09+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد خلاصه ای از گزارش فرهنگی كشور ایران از سایت hofstede-insights http://www.hrjournalist.com/post/472 <font face="Mihan-Nassim" size="3">گرت هافستد یكی از افراد نام آشنا در فرهنگ سازمانی است. در سایت اینترنتی منتسب به او فرهنگ كشورها به صورت آنلاین با مدل شش بعدی او قابل مقایسه هستند. اینكه چه اندازه نتایج ارائه شده در این سایت دارای صحت و اعتبار است(كه البته به واسطه برند شخصی آقای هافستد حتما معتبر است!)،‌ این نتایج جذاب و قابل تامل است.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">قضاوت اینكه گزارش این سایت درباره فرهنگ ایران درست است به شما مخاطبان عزیز كانال و سایت مدیریت و منابع انسانی می سپارم.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">اگر گزارش فرهنگی كشور ایران را از سایت&nbsp;hofstede-insights به صورت آنلاین بگیرید به این نتایج می رسید:‌</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmwAAAD6CAYAAAAcNRtSAAAgAElEQVR4Xu2dDZQcZZnvu2cmmYQJJHwEr7BoxJiowUlIMuGI1xWPFxQRMAIy3hDIB/lCRRAERDCArMA1VxdU1gBJQAgEWRBF3D17XUQ510iGkA9g1xujuy4BWfkIkAQIk+m+/2foylY61V3vdL81XVPzm3P61HT3U0+99Xue96l/vW9VVz7HHwQgAAEIQAACEIBAqgnkU906GgcBCEAAAhCAAAQgkEOwkQQQgAAEIAABCEAg5QQQbCkPEM2DAAQgAAEIQAACCDZyAAIQgAAEIAABCKScAIIt5QGieRCAAAQgAAEIQADBRg5AAAIQgAAEIACBlBNAsKU8QDQPAhCAAAQgAAEIINjIAQhAAAIQgAAEIJByAgi2lAeI5kEAAhCAAAQgAAEEGzkAAQhAAAIQgAAEUk4AwZbyANE8CEAAAhCAAAQggGAjByAAAQhAAAIQgEDKCSDYUh4gmgcBCEAAAhCAAAQQbOQABCAAAQhAAAIQSDkBBFvKA0TzIAABCEAAAhCAAIKNHIAABCAAAQhAAAIpJ4BgS3mAaB4EIAABCEAAAhBAsJEDEIAABCAAAQhAIOUEEGwpDxDNgwAEIAABCEAAAgg2cgACEIAABCAAAQiknACCLeUBonkQgAAEIAABCEAAwUYOQAACEIAABCAAgZQTQLClPEA0DwIQgAAEIAABCCDYyAEIQAACEIAABCCQcgIItpQHiOZBAAIQgAAEIAABBBs5AAEIQAACEIAABFJOAMGW8gDRPAhAAAIQgAAEIIBgIwcgAAEIQAACEIBAygkg2FIeIJoHAQhAAAIQgAAEEGzkAAQgAAEIQAACEEg5AQRbygNE8yAAAQhAAAIQgACCjRyAAAQgAAEIQAACKSeAYEt5gGgeBCAAAQhAAAIQQLCRAxCAAAQgAAEIQCDlBBBsKQ8QzYMABCAAAQhAAAIINnIAAhCAAAQgAAEIpJwAgi3lAaJ5EIAABCAAAQhAAMFGDkAAAhCAAAQgAIGUE0CwpTxANA8CEIAABCAAAQgg2MgBCEAAAhCAAAQgkHICCLaUB4jmQQACEIAABCAAAQQbOQABCEAAAhCAAARSTgDBlvIA0TwIQAACEIAABCCAYCMHIAABCEAAAhCAQMoJINhSHiCaBwEIQAACEIAABBBs5AAEIAABCEAAAhBIOQEEW8oDRPMgAAEIQAACEIAAgo0cgAAEIAABCEAAAikngGBLeYBoHgQgAAEIQAACEECwkQMQgAAEIAABCEAg5QQQbCkPEM2DAAQgAAEIQAACCDZyAAIQgAAEIAABCKScAIIt5QGieRCAAAQgAAEIQADBRg5AAAIQgAAEIACBlBNAsKU8QDQPAhCAAAQgAAEIINjIAQhAAAIQgAAEIJByAgi2lAeI5kEAAhCAAAQgAAEEGzkAAQhAAAIQgAAEUk4AwZbyANE8CEAAAhCAAAQggGAjByAAAQhAAAIQgEDKCSDYUh4gmgcBCEAAAhCAAAQQbOQABCAAAQhAAAIQSDkBBFvKA0TzIAABCEAAAhCAAIKNHIAABCAAAQhAAAIpJ4BgS3mAaB4EIAABCEAAAhBAsJEDEIAABCAAAQhAIOUEEGwpDxDNgwAEIAABCEAAAgg2cgACEIAABCAAAQiknACCLeUBonkQgAAEIAABCEAAwUYOQAACEIAABCAAgZQTQLClPEA0DwIQgAAEIAABCCDYyAEIQAACEIAABCCQcgIItpQHiOZBAAIQgAAEIAABBBs5AAEIQAACEIAABFJOAMGW8gDRPAhAAAIQgAAEIIBgIwcgAAEI9AOBqVMnzmlqyi3J5fJ/KBaLhbc2mX8lny9+Yc2aDZuOOmrsfsXiiPP1Xae+aMrnc7/s7m66at26dc/2Q/PYBAQgkHICCLaUB4jmQQAC2SBggk0i7LidO4tzN27cuCO8V8cck2vZsWPSkny+sL25+aW/Wb16y85p09pnS7ed+OabuVnr169/ORsU2AsIQKBWAgi2EjnOfmtNIdaDAARcCFQTbBJn7yoW87f39PSc8/jjT240f+3t7Qe3tjb9uKmpcMGjj278rcs2sIEABLJLAMEWEmyVzn7Hjh3besABbdfncsUX7Oy3tXVLt86G52vVT7e0dHeuXv3US9lNEfYMAhDwQaB0Ujhfwkziq/hB+VyfyxWu6+p64o9vCbamO3p6di0KC7Zhw/KrZH9xV9f6Lh9twAcEIDBwCSDYHAQbZ78DN8FpOQTSQiAYxS8UivNeeOHVB0ePHnWK2nZhLrfrpK1b3/iLnRQWi7mtW7fuuGLz5s1vdnRMnKXvP1UotMxZu3btK2nZD9oBAQg0hgCCLSTYdEFw5NnvxIkTDx06NP8jTVec+/jjT6y1Veyz1tbcXTr7vYCz38YkL1uFwEAiYCd+hUJ+9IgRGx5/+OHcrvHjx+87cuTw2wuFwqrHHtu4atq09x5YLA67XKNvn9F+6Zq1/Hu1nK36cqeWxYG0r7QVAhDwTwDBtqdgWxJ19tvV9eSWqVMnXShB19HdnT+vqalpR1NTz2W2aqHQvFhnv6/5Dw0eIQCBrBPQKNq1to9dXRsuCe/r5MlHtLe0NN+kk8QZa9c++Yesc2D/IACBeAIIthKjuLNfOxveb79hN+k6t6M0bbFTZ79/6e7OnaW7t/49HjMWEIAABPYm8JZgyzdrFO2i0Chaftq0SZeqzoxua1t/oY3GwQ4CEIAAgq1KDgRnv7qG5CqNqH1fBXTDkCEvLLVb7nU9yox8Pj8zl+s+s6vrqedIJQhAAALVCEiEXWQnexJnN5g4mzBhwtB99hnyPf0O2+P6HbalgWA78sgjD2lpKfxI4/eX6oaEX0MVAhCAgBFAsMUKtnyzrjH5++bmpu8Vi7s+o+nRp22V8utPSCcIQAAC1Qh0dBz5EYkwnfgVO3XN2pMdHZMmSbd9T+ss0JToU8G6U6e2n6qTwbN0+cVMfn+NnIIABAICCLYSiWpnvz09xXUINjoNBCBQJwFNdU48TqNsV8nPKL2eLhRyV6xdu+H/BqNrpZ8QulHv12vUzcQcNxvUCZ3VIZAVAgi2UiSrnf1qSvTfbEpUtfO50i333W/9Cnn+f/b0vHnG2rX/+uesJAT7AQEIQAACEIBA+ggg2P4rJlXPft+65b71SybSJNy6tXwkl+u51n70Mn1hpUUQgAAEIAABCGSJAIItS9FkXyAAAQhAAAIQyCQBBFsmw8pOQQACEIAABCCQJQIItixFk32BAAQgAAEIQCCTBBBsmQwrOwUBCEAAAhCAQJYIINiyFE32BQIQgAAEIACBTBJAsGUyrOwUBCAAAQhAAAJZIoBgy1I02RcIQCCdBFb+4YpcPr+4psYVi1fmZrz7iprWZSUIQCAzBBBsmQklOwIBCKSWAIIttaGhYRAYKAQQbBYpiulAyVfaCYGBSYAaMzDjRqshkCICCDYEW4rSkaZAIKMEEGwZDSy7BYH+I4BgQ7D1X7axJQgMVgIItsEaefYbAt4IINgQbN6SCUcQgEAFAgg2UgMCEKiTAIINwVZnCrE6BCAQSwDBFosIAwhAoDoBBBuCjT4CAQgkTQDBljRh/EMg8wQQbAi2zCc5O1iZQEfHpHP07aRCofm8tWvXvmaW06a998Bicdhl+vfEXK7Yk8/nHunubvrGunXr/gTLGgkg2GoEx2oQgEBAAMGGYKM3DFICHR0T/lsuN+SHuVzP1V1dT/zaMEyZMmWf5uaem4vFwqNbt762dPPmzd3TprXPLhabTm9p6e5cvfqplwYprvp2G8FWHz/WhgAEcgg2BBvdYJASmDq1vTOfb/q4Rtc+H4yuTZ78/rEtLUMv37mzeOmGDRueMTTt7e0HDxvW9GCxmL+wq2vdrwYprvp2G8FWHz/WhgAEEGy9OUAxTUVXiJqes4YdeeSRhwwZUrxR/x76xhuFEzZu3PiXVDR4ADfigx+ccMCuXUNWabrz+jVr1j9YbVcmTpx4aGtr7i4Jtgu6utZ3DeDdblzTqTGNY8+WIZARAoywIdhSkcpR03PWsDFjxgwbPXrUDRIWI/T2PQg2P+GaNm3SacVisbNQaJmj0bVXKnnVFOnIpqaey/L54v47duw676mnntrupwWDzAuCbZAFnN2FgH8CCDYEm/+sqsFj1PRcyU1eU3L7tLY2T5VoWIJgqwFu2SoTJkwY0dY2ZHmhULjvscc23t3RceRfl7N9awSu5UYJ5WlafVOx2DOvq+vJp+vf+iD1gGAbpIFnt6NmTo46aux+xeKI8+2kUYSaVGd+qRubrtKNTc9CrDIBBBuCreH9w2V6TqLiIwg2P6Hq6Gj/RD6f/4oKZKcK5PMxbJumTZt4sqZDF+3alZ9FQa0xBgi2GsGx2kAmEDVzcswxuZYdOyYtUT3f2dz84hWrV2/ZOXXqxHkSbZ/q7s7PXL9+/csDeZ+TbDuCDcGWZH45+XaZnkOwOaGMNQruAs3lCg+tWbNxuVYoxrEdP378viNHDr9dI3KrNCK3KnYjGOxNAMFGVgxCAlEzJ7rr/F25XN6uif1icE3sW9fJ5u/P5wtffPTRjb8dhKicdhnBhmBzSpSkjFym52zbcaIiqfZlze+UKe1HNTfn/0+xmLM7QF8t7d9+KqDv1hmu7gQtfE//zysUXv/C2rWbXrDvNSXdpmK6TNMX9yPYaswIBFuN4FhtoBKoNHMyefIR72tpafmh6smsrq4NT9n+TZky7qDm5uE/02df6+ra+M8DdZ+TbjeCDcGWdI5V9e86PYdgSy5MYbZtbT27enpa7ioUcrq+bcPNNgI3deqkkzR9oSnU/Bmarvj35FqSYc8ItgwHl12LIlBp5gTBVnu+INgQbLVnT51r9mV6DsFWJ+wqq5ezfetnVAqXaxTuBI22vSnNtl6rL9bZ8L+YgEuuJRn2jGDLcHDZtXIC1WZOWloKBzLCVlvOINgQbLVljoe14qbnmpu75wa/rI9g8wAcF40jgGBrHHu23O8Eqs2cINhqDweCDcFWe/YksGYlYYZgSwA2LvuPAIKt/1izpYYSiJs5QbDVHh4EG4Kt9uxJYE0EWwJQcdl4Agi2xseAFvQLgbiZk2Kx+8p8fsjNu3b1LHz88SfWWqNKT1O5V3eOfll3jv6mXxo6ADeCYEOwDcC0pckQGGAEEGwDLGA01yeB8In4AQdsfMl+h02Xw+7aunXH1zZv3txtv8PW1JQ//vXXe2Y/8cQTW31uO0u+EGwItizlM/sCgXQSQLClMy60ql8IlM+c/NeTDnIzJdy69ZNCD+tpKt/kaSrVw4FgQ7D1S4dlIxAY1AQQbIM6/Ow8BHwQQLAh2HzkET4gAIFqBBBs5AcEIFAnAQQbgq3OFGJ1CEAglgCCLRYRBhCAAFOi8TlAMY1nhEU2CJDrjYkj3BvDna1CIEMEGGFjhC1D6cyuxBJAOMQiSsQA7olgxSkEBhMBBBuCbTDlO/uKcGhMDsC9MdzZKgQyRADBhmBrXDpzEOt/9jDvf+bUmMYwZ6sQyBgBBBvFtHEpjXjof/Yw73/m1JjGMGerEMgYAQQbxbRxKY146H/2MO9/5tSYxjBnq40hQI1JjDuCjWKaWHLFOqZjxyLybgBz70idHMLdCRNGGSBAricWRAQbgi2x5Ip1TMeOReTdAObekTo5hLsTJowyQIBcTyyICDYEW2LJFeuYjh2LyLsBzL0jdXIIdydMGGWAALmeWBARbAi2xJIr1jEdOxaRdwOYe0fq5BDuTpgwygABcj2xICLYEGyJJVesYzp2LCLvBjD3jtTJIdydMGGUAQLkemJBRLAh2BJLrljHdOxYRN4NYO4dqZNDuDthwigDBMj1xIKIYEOwJZZcsY7p2LGIvBvA3DtSJ4dwd8KEUQYIkOuJBRHBhmBLLLliHdOxYxF5N4C5d6RODuHuhAmjDBAg1xMLIoINwZZYcsU6pmPHIvJuAHPvSJ0cwt0JE0YZIECuJxZEBBuCLbHkinVMx45F5N0A5t6ROjmEuxMmjDJAgFxPLIgINgRbYskV65iOHYvIuwHMvSN1cgh3J0wYZYAAuZ5YEBFsCLbEkivWMR07FpF3A5h7R+rkEO5OmDDKAAFyPbEgItgQbIklV6xjOnYsIu8GMPeO1Mkh3J0wYZQBAuR6YkFEsCHYEkuuWMd07FhE3g1g7h2pk0O4O2HCKAMEyPXEgohgQ7AlllyxjunYsYi8G8DcO1Inh3B3woRRBgiQ64kFEcGGYEssuWId07FjEXk3gLl3pE4O4e6ECaMMECDXEwsigg3BllhyxTqmY8ci8m4Ac+9InRzC3QkTRhkgQK4nFkQEG4ItseSKdUzHjkXk3QDm3pE6OYS7EyaMMkCAXE8siAg2BFtiyRXrmI4di8i7Acy9I3VyCHcnTBhlgAC5nlgQEWwItsSSK9YxHTsWkXcDmHtH6uQQ7k6YMMoAAXI9sSAi2BBsiSVXrGM6diwi7wYw947UySHcnTBhlAEC5HpiQUSwIdgSS65Yx3TsWETeDWDuHamTQ7g7YcIoAwTI9cSCiGBDsCWWXLGO6dixiLwbwNw7UieHcHfChFEGCJDriQURwYZgSyy5Yh3TsWMReTeAuXekTg7h7oQJowwQINcTCyKCDcGWWHLFOqZjxyLybgBz70idHMLdCVMSRmPHjm094IARXyoWc1fncoXju7o2/nP5diZMmDCirW3I8kKhcN9jj228W98Xk2jLoPBJricWZgQbgi2x5Ip1TMeOReTdAObekTo5hLsTpiSMpk6dODOfz03P5/OTi8XC3CjB1tHR/jF9/5Xu7qaZ69atez6Jdgwan+R6YqFGsCHYEkuuWMd07FhE3g1g7h2pk0O4O2FKwmjMmDHDRo9uG5XPt9xfLBa/Vi7Y3hqBa7uxWMw/1NW1/k5G1+qMArleJ8DKqyPYEGyJJVesYzp2LCLvBjD3jtTJIdydMCVlNGXKuIOam4f/LEqwdXRMOlrbXZLL7Tq9q+vJp5Nqw6DxS64nFmoEG4ItseSKdUzHjkXk3QDm3pE6OYS7E6akjCoJttLo2vXa7lNr1mz4HqNrHiJArnuAGO0CwYZgSyy5Yh3TsWMReTeAuXekTg7h7oQpKaNKgm3y5CPam5ubb9Q1bnMk2DZ1dEy8NpfLN2tq9CLEW43RINdrBBe/GoINwRafJUlZ0LGTIlvZL8z7nzk1pjHMQ1uNEmzHHJNr2b594nVNTflX16xZ/w2ZFxBsHkJFjfEAkRE2DmKJpVGNjunYNYKrYzWY1wGvjlXhXge8+leNEmwaXXufRtdu1XVtc/VTHk/aVhBs9bPOkeseICLYEGyJpVGNjunYNYKrYzWY1wGvjlXhXge8+leNEmxTp066tKmpeLl+n+1ftYXu0lbeoenRVv1/naZIr6t/y4PQA7meWNCZEjW0JFhiCVbVMdz7nzvM+585NaYxzENbrXaXaLhxjLB5CBU1xgNERtgYYUssjWp0TMeuEVwdq8G8Dnh1rAr3OuDVvyqCrX6Gzh7IdWdUfTVkhI2z377mjD97OrY/lq6eYO5Kyq8d3P3yxFt6CZDricUGwYZgSyy5Yh3TsWMReTeAuXekTg7h7oQJowwQINcTCyKCDcGWWHLFOqZjxyLybgBz70idHMLdCRNGGSBAricWRAQbgi2x5Ip1TMeOReTdAObekTo5hLsTJowyQIBcTyyICDYEW2LJFeuYjh2LyLsBzL0jdXIIdydMGGWAALmeWBARbAi2xJIr1jEdOxaRdwOYe0fq5BDuTpgwygABcj2xICLYEGyJJVesYzp2LCLvBjD3jtTJIdydMGGUAQLkemJBRLAh2BJLrljHdOxYRN4NYO4dqZNDuDthwigDBMj1xIKIYEOwJZZcsY7p2LGIvBvA3DtSJ4dwd8Lk1QjmXnE6O4O7M6q+GiLYEGx9zRl/9nRsfyxdPcHclZRfO7j75eniDeYulPzbwN0/05JHBBuCLbHkinVMx45F5N0A5t6ROjmEuxMmr0Yw94rT2RncnVH11RDBhmDra874s6dj+2Pp6gnmrqT82sHdL08XbzB3oeTfBu7+mTLCFmJKgiWWYFUdw73/ucO8/5lzUgjzxhBozFapMYlxZ4SNYppYcsU6pmPHIvJuAHPvSJ0cwt0Jk1cjmHvF6ewM7s6o+mqIYEOw9TVn/NnTsf2xdPUEc1dSfu3g7penizeYu1DybwN3/0xLHhFsCLbEkivWMR07FpF3A5h7R+rkEO5OmLwawdwrTmdncHdG1VdDBBuCra8548+eju2PpasnmLuS8msHd788XbzB3IWSfxu4+2fKCFuIKQmWWIJVdQz3/ucO8/5nzkkhzBtDoDFbpcYkxp0RNoppYskV65iOHYvIuwHMvSN1cgh3J0xejWDuFaezM7g7o+qrIYINwdbXnPFnT8f2x9LVE8xdSfm1g7tfni7eYO5Cyb8N3P0zLXlEsCHYEkuuWMd07FhE3g1g7h2pk0O4O2HyagRzrzidncHdGVVfDRFsCLa+5ow/ezq2P5aunmDuSsqvHdz98nTxBnMXSv5t4O6fKSNsIaYkWGIJVtUx3PufO8z7nzknhTBvDIHGbJUakxh3RtgopoklV6xjOnYsIu8GMPeO1Mkh3J0weTWCuVeczs7g7oyqr4YINgRbX3PGnz0d2x9LV08wdyXl1w7ufnm6eIO5CyX/NnD3z7TkEcGGYEssuWId07FjEXk3gLl3pE4O4e6EyasRzL3idHYGd2dUfTVEsCHY+poz/uzp2P5YunqCuSspv3Zw98vTxRvMXSj5t4G7f6aMsIWYkmCJJVhVx3Dvf+4w73/mnBTCvDEEGrNVakxi3Blho5gmllyxjunYsYi8G8DcO1Inh3B3wuTVCOZecTo7g7szqr4aItgQbH3NGX/2dGx/LF09wdyVlF87uPvl6eIN5i6U/NvA3T/TkkcEG4ItseSKdUzHjkXk3QDm3pE6OYS7EyavRjD3itPZGdydUfXVsD8F2yg1bnhfG4g9BCAAAQcCRdn0Zz1zaBImEIBAhgi8rn15uZH7Q4FrJH22DQEIQAACEIAABBwIINgcIGECAQhAAAIQgAAEGkkAwdZI+mwbAhCAAAQgAAEIOBBAsDlAwgQCEIAABCAAAQg0kgCCrZH02TYEIAABCEAAAhBwIIBgc4CECQQgAAEIQAACEGgkAQRbI+mzbQhAAAIQgAAEIOBAAMHmAAkTCEAAAhCAAAQg0EgCCLZG0mfbEIAABCAAAQhAwIEAgs0BEiYQgAAEIAABCECgkQQQbI2kz7YhAAEIQAACEICAA4HMC7aFCxceWigUfiMW7wjxeK1YLP7g5Zdf/uo999zzpgOnQWNS4vWP2uGzb7rppkddd3z+/PlHieninp6ebzU3N3/ltdde61y5cuWrUesHtlE21b5zaUtf2uHir5E22pe3i+ktasNtN9988z1a2vMy7S9/9tlnd+bz+flifcYPfvCDZ5JuZzgubW1t77NYu8Z4v/32a961a9f3LS/6o621srDcV/7erXaeHm7nvHnzThHr09QfOmv17bLeokWL9nfh5NJHXH25tKu/bCrxT3r74rlK2zg9Yjv/0dTUdHSac7ZeNvXWe9caUOlYUG/7B9v6g0KwlRdhddB3K9A/UhG+YunSpQ8MtqBX298kO7ALZ5eDUTU/9a7v0sb+sgliIXH0nHL1TAmGP9u2Z8+efVhLS8ty/XuQxMWn+uOAUg/XRh2I+xqnRgs2n5x8+uorx1rtG93mGTNm7LfPPvusUl+7si8nq7XubxrWS7Le11Mz0sAmjW0YlILNAqFkukYHwtc1cnGVRitOViddqtdofWWjSp1bt259ftSoUbfrs29Z59VZ9hz9f7VeH5HI+73ef938RKz/K50ln6ED6mHy/7cyGaZ1Rkk0HrNs2bI/pTEJwm0Kd2D73PZB7X9Vy49p+ZxGK8+85ZZbHtJXeTGcq+X/Ltn9vZY2QnGdjaRo9PKM/fff/0atszIQxbI/S34+pM+WhUZotlXzE5zBhTv/m2++uUO+z9P2vqrXgfL1n3otULt+EjXCNmTIkCa9bpbtdG17h5aLFdPrZTtN631T71/Qy0ZRntT7C7VcouURWq5QHny+UaOwwQFMbfuj2vNT7Z8xttw1jh/Uv0fYaNCLL774XBQP5eGvova75ONiLa/Q6xnt5+mK0WPlBbbSqFowwlYaTf1mVH4E6yoP5qkf3S2bD2lbr6jda7T8jvrNP1g71I+u1XfPKh43NLpvuAi20n5F9Ylf6ru9mNo+ldWX3vqwfPnyZwNfViP02l9snteIzlTjJJvjVUOOrpbj1jdKsdijPd3d3Qu17iUh5p/U/+fKv43Upo57EPc4wRZVp7WujUJXq1Ffks2VpW0sl+34SqNCUYLNJXZW31UXzzPGaa0llfpWvfVeLD9bPuJeYZbD6nzFWERxDo6hVY4/fepvja4vPrY/KAWbDhITBO9udd6LdMB7Rsu79X6RhMDqoUOHXqr/O+wAXjp4v2wHEyXbUqu96pifeeWVV/5JByE7E7NC8VKw/qZNmx4ZN27cZXawl+239bJprDnDhg17+Lvf/a5NvQZTWj5il4iP8g6sjfxU+3OxDrx3jhw58uva32n6/2QJhHZ9d4t4zNJBZrMdDPT+IB3ELw+mRNWRp5tA00Figfi16P+79Fol+6cDwWadPc6PDaeHxcPw4cMnqh03aFud27Zt26x2XSmfH1YHP0EHugnmOzw1q23MMoGjdebq88PVvju0zZl67aPXz/TdV95444175NfaN1Y20+XL+sZK7d98CaW1icCOcRoSbJZ7x4jj2SWON1m79TrfBJv2+fAoHtoXGz2eUr7f2qdR4mVi+jP6/1gtPyY7m+6bHBLSezAPF+WwYBOnVZXyI/C1r/6CUW5t739Y/9C+fKV0gFyp7V6u9+sbwTi8TVfBFtUntF92omL1YA+mev/+qPqgzz9X4n1fUCMktKz/9J8/NXkAABGvSURBVE7JVoppOMcDwRbVHtWyRapltwXTuyWRn0ruQQyqCbYFCxZMjKrT4mgn3vdE5aDqwtSgX4jnC62trT/WtprE7ZNRU3Tlgi28zXBtj4rdzp07J6W5llTqW/XWe2PpItjCNbs8FiNGjHhXpWOoWP+4Umyjali1/qbjeHeja0y92x8Ugi3iGrYXBe7bGj1ZIuGxUAnxYR0wPqvPijbdpFGJ3iKqz/9KCXC2it9cfXabKX19/m9a3q7vTDDMUNIs0Gcf0PozbH11gIOt6Or77+u7C/U6SVNWf6k3UP21fkQHvj7Yh7Bo0tTB58VhjDqB7b+N+nxU+3yp9v2bgWCTUD1Y696mDtqpZWvwv1geEhzMXfyUC7byYmvXGJl4CRePsGDTNs7Q9xepvYsVy5/ceuutL5fafJSWu/fPRk1lc6jtkxVvFaIHlTtLbOSuv/hHCQixOkfsvql9Os+EpN5fq3ZdprbeXH69la0f8JD9ffr+3Ij9tpGADu2nidbdf7WMsKk910TlR7iIhwWbDmxNWue7av8cte092vgles1QW15rBOMo3tWuYTNG4ZwJmCkmvxSH9nKmioWNAu9VH2Q7X+scEPZVTbBE5XhIsO3VRxV7E/PLgn0pTaOnknsQg2r7L842QhhVp7+j9c+tkIMXmm/FpHc2RAyPtzogbie7CLa+xK48L9JWSyr1rXrrvVie4iLYZFMxFnYMiOoj5cfQshH/WVE1rFrMbGas0TWm3u0PCsEWdSFxAC48tWmfhc+ydMb7rMTFHVr/UhW+K5VAdgG4jRrdr4PgX0ukLSp1zGDIPXBrUz9f1ptTq12UWW/wklg/Yoh898XlZYLNpiR7p4RtGTUMrk76ujgEo2ptMjtOxfOM0lRkr1911lg/EYJt29y5c49WTM6Uz8l62SjGukqCTe3YZfFQzM7TcpSWD0gwLFSRHxMeUQrnQikPfi7fNn13bxKs43yGD2DKQRNov9U6I9XmQ7Tv3w3l9bNRPLZv336Kzl7nle+33veK7CB2QTtqEWzhG0wqTaGGBZtOXmwq8Cbx/6Ha8dGodsRxSer7Uu7bqHin8vQ/QjVi900HlRhZ/ml/dpYzrVQf5Pvj5j+cf2WCJTKm5SMaVQ6Wewg2bcouYUgl94BzjGDdfQlKuE7rf7tMYHedLcvBm8T3X8prlOuUaF9iV54XaasllfpMvfU+NC2/13GibJajYizsGKC+E3sMrXb8CfVVO+ney5f1tyxclzjoBVuVM7c5CvLv1OHv0Ov3SoL36GXTpUv13q7putOuKSop+oNUFC4Id4ryDpzUQca33z504NgRtpLQOkttPEGvZh2k7zJmriN1dh2O1vusOtorwQiendFpeP2/KxbX6zu77ukRCa8jTIBVEmyhs+n8nDlzxsnvCsXvAfl4aAAJNpuC/qLFW+3+lvZ5U2j6zKaII3mU9r18v+06vsgRNn1uAnwv5pWmRGsQbM9oqulExWua2myXDlyblkIq0XuAuN6v18U6G18d9C3lnjF5m428VhFs1UbY9qoP5rvcV1iwaFS6YkyjYlF+rWf5CJttL63cXQRbtRE29eEzoq51tVEdfdcW1OYaR9icYjcIBFtkvQ9G2KLqRni2pVosSiNsscfQPoywRcbM97GyEf4GvWCrdG2EgnGKTdNYobCDil5LdKD/XyqkD+p/E2/BzQd2vdudej9fU6y/1rVtJk5sGsSK/BezOsIWXHdg+62RyHU6cP+d9ndM+Bo2Ews6CI7Vd3a9VU52x65YseLpcMer5EeF1qaT79CB3a4bXBv4N1FW6uDt2rZdkzZa39kont7mP6HNvNdEWNmUqI3iTdBnZ1s7FEe7bspGzUyQ7z4zTNtZcfgALgYFtfcXer2h/ThWI7/DA8GmpY00RvEwQWrX5O2x33L1R7v+Q+t8Wt/bhe1zbJpIRfWd+v/HUczrFWzyeb98z1Sf+p3i/3b9/yNt+3Vt99QU3fKfVw4Yl4OUS4vU1hdVH6bYSZva/2WdbPy8kmBTXbheMVlSzlS5Oj6qPqgvTNc1Zu8sH2ELOOnz6RViujvHY0Y3zlee916racwt71PM3ZqXq/UaNjG7JEqwVbtuynFKNLK2R8Uu64KtUp0unSRH1o3wsaBaLCr1kfJjaJix+YuqYdX6my6Fea430Qbw36AXbBa7qLuPgimR0rUJ/6CiMNuuZVJBt7siP2AX3uvuwdf1f15Ffbq+t4u436ZCu0mJZBe5F8LFeKDkiOsImwrettB+D9f+9d6BFRZKpRG2IfrOLky36aLe6/zKilukny1btnQedthhdhfq1Vr3DS3tLs/20kFqlPnUy377bbOWdlH+TPE/WUu7a2wPwVZ2l6hNj65QOy/SAc2mUgeEYLOpROWeCc0/24hBmZhrjuKhnJypXFys7+zu2N37rTsUtysGwR1WL8juVOW2TbfatJmJ2yjmu397rewu0d2/uVdpSrQ0JX1LSVAfr761RvvyI23nifIpxEb3E43A7qu8uE7tsJFhuynFbkr6qtpp4qc8d3ffmFHK13Nkc4VeezCNqg82ghch/vbRtno5aTlLSxthrpjj1QSbpsNn6yD7nRBzu/vdBGkquVvcS7Wn/Dczbdr4VLssocpdopGXbViNEuPeOxPlY5eW94rH4Yrvp2+88cbt5bkWcZdoZG2vELve36EMhGPaTv4q9at6631pf43zXnWj7FhQLRY7XI6h5ceNSjWsUn9rdG3xsf3MCzYfkPABAQj4I6BCa7+DaCJ+XhruDvW3Z+n2NJi5a99NfF9lwk05Z0KYvwYRIBa1g0ew1c6ONSEAgT4SsGsRtcpP9bpGI23XaJn6n7rp4y6m0nwwcteI3Cc1wmw/gXOoXjst73SX+PzgLvFUBiqjjSIWfgKLYPPDES8QgAAEIAABCEAgMQIItsTQ4hgCEIAABCAAAQj4IYBg88MRLxCAAAQgAAEIQCAxAgi2xNDiGAIQgAAEIAABCPghgGDzwxEvEIAABCAAAQhAIDECCLbE0OIYAhCAAAQgAAEI+CGAYPPDES8QgAAEIAABCEAgMQKZEWwVfiW76q+Ul1NdtGjR/nrEzPft+Yj6ZflnEqOOYwhAYCAQ6H1gun5s9XD9Qv6J9qi6Whtd/lSDsJ9q39W6vYG43mmnndasR/vZE0uuVvvtt9Psmc0r9H6xPU+4fJ/q5eZa78vt6t3uQIwNbU4HgUwJtuDZiiWxZY8VCZ4DeJk9dDwOebVn2cWty/cQgEC2CNhzcPXDq0slGA7W47vOUQ15JIk9RAD0UjVxfJmWp+g1RwJtnd4fKMFmjwl7t57f+WnfP3jrWu9d7ZLIDXxCIEwgy4Ktdz8l2k5UsV2oZ3+euv/++7fb8962bdu2YN999/22vrZnLO7QcvGOHTuW68GxP9f7D+m9nc19XA9zf0zr2DPS7GHuVjz+U68FKuLPafm3srUzwI9p+Zy2caYK+kOlwhM8p/EZfXe6nj33mLWl7Fl4v9Jo3hl6ruOzpCQEIJA+AhIMZ6l/H6aWjVA/PlAiQh/Nb9H72/V+pfr1A9bqkt2H9MijBerjJ+k7E3mj9ZU9v7PTnksc8RxEe06uPZfYnpVpJ5OHPv/8850HH3ywfb5HvbFnGJfWz2zNKYnjO3XSPVM18f8F2VB6jNG9em/PDv6d1V0th4nvKNXc87RcEDy/s1J9jWInAbhQzxS9JK7e2zZU778QtivFrPe5oXoI+UerxLtSvNKX7LRoQBAYDILtPep0d2ia8zNa/pUJNr1+qU42Wa+5KhCH6zt7sLM9KPul8CidCsCHZXODPuuUyNs8cuTIK2XzYflZrOXd8nOxhOCd+vzrsptmD4TX/1P1nT0I3rZ3rJYfs6KtpT1o/G79v2jTpk2PjBs37jK9P0Kff04FvXtAZAuNhMAgIWBCQf3zNu3u36iPtmq5XHXg5GXLlm0OCzQTcLK7S69VqiO/D/q4HoG0eujQoZdqvQ69bNToA8HDwdva2t6n97eoPsxSrdhc2s5BOoH7hkTEteX1Rp+doO8maJ2fZrXm6GHpp4jzWcaqvB7quzn67jh99x3t/31azhk2bNjDO3funBQw1YPu31Wpvsp+chQ7xWiRYnSb4na6zcpUqvfa9tmK1YrALhDf8nm1vltuNT0q3pXidc8997w+SLoRu+mZQOYFW3g4OxBsKoi/UOc7166NUEf7STDUHjf0bUVF/M/X+periF6jYnuSOvpfwmfPKsazrEir6MwMx0rr2lnzB3QWPkPLorZ1sIlD+ZivM/Xfe44r7iAAgToIlA7e56hGnCk3QyQGHtD/P1G/vqE0GnSbRFSn+m+rXr3/DxkyZLrsPqw+/lnr47Nnzz5Mn/UKDL1MAPaOymgk//PyNUa+FlgT7Tmf+u5SfXfKypUrXw2aHdQbff7Jksi7Pqs1R/tqJ73vF5PO8rCVxNxpJtj0imRgTCvVV7E9IGo91d/zdRxYFgixqO2W6v3csF1Q70sn/tMqxbtSW8MxriNFWXUQEsi8YNOU6F4jbNu3b5+tM7J5KhDnqdON0vIBmzaVCGspvw5OxflodVYr2naWZqNk60yw2Y0JwVB8WLCpcNgUak6d+KoywWYF6cqyHOudelWRsqkT/iAAgXQQ6L3ZQE05O9wc9f2H1IdP1GfdwaiaBFSb3h+nPnyGhMXl4b4/Y8aM/VQPVgX9PiTY9qgRQf3YsmVL5yGHHPKB8noTCLZgfTvgZ63mlMRpZyB+ympneIStV/RGMahUX81XFLsIwZavUO8rCbZ12ubOoNZXind5WxFs6ejkA7EVmRdspemLz2m6cnpwDVvQ4RWw/Jw5c8ZJp62wM2gVyh+WTYl+Uh3yetndoNcjKs5HmLCrJthiRtgOUue+YCAmCm2GwGAhYCNjqgnLbIpOQuzPtt+lUbUHVSfOtpsPrK7o4xP0alZNuMtuatJn59Yzwqa68gPVoGvL602cYMtCzenDNWyVBJuNsEXW1/KbOoL35YJNo6qV6n1NI2yVBDaCbbBUEv/7mVnBZreI63qyDomsW1VQe+8SDQ1l25nRWHXY3jNoFeeVWtwr21/I9n79P1OF+nelacz20rVuo1VM7VqVvF5f02cXRp3p6SLUiXYNm3x8WnZHazlHdifrTHu8/r9T683XzQy/1u3rVuy/qotfp2tK9jn/ocUjBCBQC4HSSd54nVzZNWjBXzDqlrObDyQw3q168DP7Un342BUrVjyt0fyJLtewBddbWS3Quuvk5+/kZozW/YU+G19eb/T+E/r+vZUEQEZqTuxdorrebHyVUcaK9VXrvbPSCJtqf+/1y9XqvfjPls3tgZ3rNWwItlp6H+tUI5ApwSax9Rvt7DtKO1zQ8g92g4DEmt1hVAw6WtldorvUsVZIvF1kM6L6/5ZSgTxe69jZta17lD7frOVS67R6LdZrYZRg09nTNm0nuEv0BW3/VG3/t7K3nxmZrvd2Q8Lb5G+ThN0sXb+2mhSFAATSQSB8s4EE2/pwq6x+6H3vzQcSWX+y2qB+bFNivdelmm3ZnYoV7xIN1YLh5lN+xus6uAt1zdst5fVG9eJkffb2KgIgEzUn7nfYKo2Ulerwtkr1tdJ6pUtjvuNQ708X/ytCdrunWGPuEo0cDWSELR19fSC2IjOCbSDCp80QgAAEIAABCEDAhQCCzYUSNhCAAAQgAAEIQKCBBBBsDYTPpiEAAQhAAAIQgIALAQSbCyVsIAABCEAAAhCAQAMJINgaCJ9NQwACEIAABCAAARcCCDYXSthAAAIQgAAEIACBBhJAsDUQPpuGAAQgAAEIQAACLgQQbC6UsIEABCAAAQhAAAINJIBgayB8Ng0BCEAAAhCAAARcCCDYXChhAwEIQAACEIAABBpIAMHWQPhsGgIQgAAEIAABCLgQQLC5UMIGAhCAAAQgAAEINJAAgq2B8Nk0BCAAAQhAAAIQcCGAYHOhhA0EIAABCEAAAhBoIAEEWwPhs2kIQAACEIAABCDgQgDB5kIJGwhAAAIQgAAEINBAAgi2BsJn0xCAAAQgAAEIQMCFwP8HcwBAYqfR2OkAAAAASUVORK5CYII="></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">اگر فرهنگ ایران را با استفاده از مدل شش بعدی هافستد &nbsp;بررسی کنیم، می توانیم مروری خوبی از محرك های تاثیرگذار فرهنگ ایران نسبت به سایر فرهنگ های جهان داشته باشیم:</font></span></div><div><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; margin: 1.63em 0px 0.75em; color: rgb(17, 17, 17); text-transform: uppercase; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">فاصله قدرت</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این بعد با این واقعیت برخورد می کند که همه افراد در جوامع برابر نیستند. &nbsp;این نگرش فرهنگ را نسبت به نابرابری در میان افراد جامعه بیان می کند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">فاصله قدرت به&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600;">اندازه ای است که اعضای کمتر قدرتمند نهادها و سازمان ها در یک کشور انتظار و قبول می کنند که قدرت نابرابر توزیع شده است.</span></em></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">ایران نمره متوسط ​​58 را در این زمینه دریافت می کند، زیرا این یک جامعه سلسله مراتبی است.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این به این معنی است که مردم یک نظم سلسله مراتبی را قبول می کنند که در آن همه جا وجود دارد.&nbsp;</span></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; font-weight: 300; margin: 1.63em 0px 0.75em; color: rgb(17, 17, 17); text-transform: uppercase; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">فردگرایی</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">مسئله اساسی که در این بعد مورد توجه قرار گرفته،&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600;">میزان وابستگی متقابل جامعه است که در میان اعضای آن حفظ می شود.</span></em></span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این موضوع مربوط به اینکه آیا تصویر شخصی خود را از لحاظ "من" یا "ما" تعریف می کنیم.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">در جوامع فردا، مردم باید مراقب خود و تنها خانواده خود باشند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">در جوامع جمع آوری شده مردم به گروههایی تعلق دارند که از وفاداری خود مراقبت می کنند.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">ایران، با نمره 41، یک جامعه &nbsp;جمع گرا است.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این در تعهد درازمدت نزدیک به گروه "عضو" مشهود است، به عنوان یک خانواده، خانواده بزرگ و یا گسترش روابط.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">وفاداری به یک فرهنگ همگرا، بسیار مهم است و اکثر قوانین و مقررات اجتماعی را به کار می گیرد.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این جامعه روابط قوی برقرار می کند که هرکسی مسئولیت اعضاء گروه خود را می پذیرد.</span>&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; font-weight: 300; margin: 1.63em 0px 0.75em; color: rgb(17, 17, 17); text-transform: uppercase; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">مردانگی</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نمره بالا (مردانه) در این بعد نشان می دهد که جامعه توسط رقابت، موفقیت و موفقیت هدایت می شود، که موفقیت آن توسط برنده / بهترین در حوزه تعریف می شود - یک سیستم ارزش گذاری &nbsp;است که در مدرسه شروع می شود و در طول زندگی سازمانی ادامه می یابد.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">نمره کم (زنانه) در ابعاد بدست می آید که ارزش های غالب در جامعه برای دیگران و کیفیت زندگی مراقبت می کند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">یک جامعه زنانه یکی است که کیفیت زندگی نشانه موفقیت است.&nbsp;</span><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600;">مسئله اساسی در اینجا چیزی است که به &nbsp;مردم انگیزه می دهد، خواهان بهترین بودن (مردانه) یا دوست داشتن چیزی است که شما انجام می دهید (زنانه).</span></em></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">ایران در این زمینه 43 امتیاز دارد و به همین دلیل جامعه نسبتا زنانه است.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">در کشور های زنانه تمرکز بر روی "کار برای زندگی"، مدیران تلاش می کنند تا توافق، ارزش های برابری، همبستگی و کیفیت را در زندگی کاری خود به ارمغان بیاورند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">اختلافات با مصالحه و مذاکره حل و فصل می شود.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">انگیزه هایی مانند زمان آزاد و انعطاف پذیری مورد توجه قرار گرفته است.</span></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; font-weight: 300; margin: 1.63em 0px 0.75em; color: rgb(17, 17, 17); text-transform: uppercase; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">اجتناب از عدم اطمینان</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">ابعاد اجتناب از عدم قطعیت از این جهت است که جامعه با این واقعیت که آینده را هرگز نمیتوان شناخت: آیا ما باید سعی کنیم که آینده را کنترل کنیم یا فقط این اتفاق بیفتد؟</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این ابهام با اضطراب همراه است و فرهنگ های مختلفی به شیوه های مختلفی با این اضطراب برخورد کرده اند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600;">میزان اعتیاد فرهنگی که با شرایط مبهم یا ناشناخته تهدید می شود و اعتقادات و مؤسسات ایجاد می کند که سعی در اجتناب از این دارند</span></em>&nbsp;، در نمره ی عدم اجتناب میزان &nbsp;عدم اطمینان از آینده &nbsp;منعکس شده است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">ایران در این ابعاد 59 امتیاز دارد و در این بعد از امتیاز مناسبی ندارد. و دارای عدم اطمینان زیادی است. .</span><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">کشورهایی که از عدم اطمینان بالایی برخوردارند، کدهای محرمانه ای از باور و رفتار را حفظ می کنند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">در این فرهنگ ها یک نیاز عاطفی برای قوانین وجود دارد، زمان به اندازه پول(یا بیشتر از آن!)‌ ارزشمند است، مردم می خواهند که مشغول باشند و سخت کار کنند. &nbsp;دقت و انضباط فردی &nbsp;آنها معمولی است(خیلی خوب نیست!) ، آنها ممكن است در مقابل نوآوری مقاومت کنند و امنیت یک عنصر مهم در انگیزه فردی آنها است.</span></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; font-weight: 300; margin: 1.63em 0px 0.75em; color: rgb(17, 17, 17); text-transform: uppercase; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جهت گیری بلندمدت</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این بعد، نشان می دهد که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><em style="box-sizing: border-box;">هر جامعه باید ارتباطات خود با گذشته خود را حفظ کند، در حالی که با چالش های کنونی و آینده مواجه می شود&nbsp;</em></span></em></span>&nbsp;، و جوامع به طور متمرکز اهداف این دو هدف وجودی را اولویت بندی می کنند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">جوامع نظارتی</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">برای مثال، نمره کم در این بعد، ترجیح می دهند که سنت ها و هنجارهای محترم در زمان را با مشاهده تغییرات اجتماعی با سوء ظن حفظ کنند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">از سوی دیگر، كشورهایی با نمره بالا در این بعد ، یک رویکرد عملی تر را به کار می گیرند: آنها به صورت &nbsp;تدریجی و تلاش در آموزش مدرن برای رسیدن به آینده تلاش می كنند.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="line-height: 27.0300006866455px; box-sizing: border-box;">نمره بسیار کم 14 در ایران نشان می دهد که دارای یک جهت گیری فرهنگی قوی و هنجارانه است.</span><span style="line-height: 27.0300006866455px;">&nbsp;جامعه ایرانی تمایل زیادی به حفظ سنت های پیشین خود دارد و تمایل بسیار كمی برای نجات آینده و تمركز به دستیابی به نتایج بهبود در آینده دارد.&nbsp;</span></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; clear: both; font-weight: 300; margin: 1.63em 0px 0.75em; color: rgb(17, 17, 17); text-transform: uppercase; text-align: right; direction: rtl;"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">محبت</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">یکی از چالش هایی که امروزه و در گذشته با انسان ها مواجه است این است که کودکان کوچک، چگونه اجتماعی می شوند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">بدون اجتماعی شدن ما تبدیل به "انسان" نمی شود.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">این بعد به این معنی است که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600;"><em style="box-sizing: border-box;">میزان تلاش برای کنترل خواسته ها و انگیزه ها</em></span>&nbsp;براساس شیوه ای که آنها مطرح می کنند، تعریف شده است.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">نمره کم 40 در این ابعاد نشان می دهد که ایران دارای فرهنگ محدودیت است.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">جوامع با نمره کم در این بعد تمایل به بدبینی و بدبینی دارند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">همچنین، در مقایسه با جوامع کم درآمد، جوامع محروم تاکید زیادی بر اوقات فراغت و کنترل رضایت خواسته های آنها ندارند.</span>&nbsp;<span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">افراد مبتلا به این جهت گیری ادعا می کنند که اقدامات آنها توسط هنجارهای اجتماعی تضعیف شده است.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">لطفا نظرات خود را درباره این نوشتار به ادمین @m_azaminejad ارسال نمایید.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;">#سیدمحمداعظمی_ن‍ژاد&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.7em; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 27.0300006866455px; text-align: right; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span class="notranslate" style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></p></div></div> text/html 2017-11-04T05:01:48+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد چالش های شخصی كه می تواند زندگی ما را تغییر دهد!‌ http://www.hrjournalist.com/post/471 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.mt.nl/wp-content/uploads/2014/05/30dac3c24d9bbd1ac740ec269d430da5-1399625148-422x324.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="2">به نظر شما بهترین چالش های شخصی برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی چیست؟‌</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">كافی است این چالش ها را در زندگی فردی خود امتحان كنید تا مشاهده كنید در مدت زمان چهل روز چه تغییرات بزرگی در زندگی شما به وجود خواهد آمد:‌</font></div><div><ol><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>از شبكه های اجتماعی(مثل تلگرام، فیس بوك، اینستاگرام و..)‌ استفاده نكنید!‌ </b>این واقعیت تلخ است كه این روزها تقریبا هیچكس بدون شبكه های اجتماعی نمی تواند زندگی كند و به آنها وابستگی كامل وجود دارد. اگر نمی توانید به طور كامل از شبكه های اجتماعی دل بكنید، سعی كنید زمان كمتری برای آن بگذارید مثلا حداكثر دو ساعت در هفته!‌ در نهایت متوجه خواهید شد كه زمان زیادی برای انجام كاری سازنده و معنادار دارید.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>مصرف شكر را متوقف كنید!‌ </b>به طور عمومی همه ما از ضرر و زیان مواد قندی برای بدن اطلاع داریم. اما در عمل نمی توانیم دست از مصرف آنها برداریم. سعی كنید مصرف شكلات، كیك، شیرینی، بستنی و هر چیز دیگری كه حاوی مواد قندی و شكر است متوقف نمایید. به جای آن از میوه ها و عسل استفاده كنید.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>مقایسه كردن را متوقف كنید. </b>شاید این یكی از سخت ترین چالش های شخصی است چرا كه اغلب ما خود را با دیگران مقایسه می كنیم در حالی كه خود متوجه اینكار نیستیم.بهترین كار توقف مقایسه خود با دیگران است.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>سرزنش كردن خود را متوقف كنید. </b>هر روز به خودتان بگویید من مسئول تمام چیزهایی هستم كه برای من اتفاق می افتد. اگر فكر می كنید كه از شما قدردانی نمی شود یا با همسر خود دچار اختلاف نظر هستید ابتدا خود را ارزیابی كنید.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>مطالعه روزانه داشته باشید. </b>سعی كنید هر روز زمانی را برای مطالعه منظم اختصاص دهید.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>اقدامی را شروع كنید كه انجام آن واهمه دارید. </b>از منطقه راحتی هخود بیرون بیایید،‌اهداف بزرگتری تنظیم كنید و ان را انجام دهید.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>زمانی برای انجام «هیچ كار» اختصاص دهید!‌ </b>اغلب ما به طور بی وقفه كار می كنیم بدون اینكه زمانی برای استراحت ذهنی داشته باشیم. سعی كنید هر روز زمانی را برای انجام مراقبه،‌ تمرینات تنفسی و یا فقط نشستن و به هیچ چیز فكر نكردن اختصاص دهید.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>ورزش كنید. </b>انجام منظم ورزش بدن شما را تقویت و حال روحی بهتری شما ایجاد می كند.&nbsp;</font></li></ol><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">پیشنهاد می شود این چالش های شخصی را از همین روز برنامه ریزی و آغاز كنید و اگر تجربه ای از انجام داشتید نتایج آن را منعكس كنید.&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">منبع:‌ inc</font></div> text/html 2017-10-23T05:56:53+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد نوشتك http://www.hrjournalist.com/post/470 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/c0.3.640.640/15803575_199436737189151_159545386367713280_n.jpg?ig_cache_key=MTM0NDgxODIyMDg3MTMxMjI2Mg%3D%3D.2.c" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>در یك عصر پاییزی در &nbsp;پیاده روی زیبای خیابان ولی عصر در حال پیاده روی بودم كه سر و صدای گفتگو و شوخی ها چند پسربچه نوجوان حدود پانزده یا شانزده ساله با روپوش مدرسه توجه مرا به خود جلب كرد.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">چهره های این بچه ها هنوز كاملا معصوم و شخصیتی در حال شكل گیری داشتند. اما یكی از آنها مورد هجوم تمسخر سه دوست دیگر خود قرار گرفته بود. روی بند كوله پشتی آن پسر برندی با نام Hala Madrid حك شده بود و این دستمایه ای برای تمسخر دوستانش شده بود. پوشش و منطقه زندگی همه این پسربچه ها نشان می داد كه&nbsp;از قشر پولدار جامعه هستند. یكی از پسربچه ها بارها تكرار می كرد:«فلانی تو همه چیزت فیك(Fake) است!« یا «نكنه فكر كردی ما گول خوردیم كه كیفت Real Madrid اصل است؟!» . البته پسربچه ای كه مورد تمسخر قرار می گرفت با صبوری فقط این حرف ها را می شنید و هیچ پاسخی به آنها نمی داد.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Yekan">1- بررسی كردم و متوجه شدم كه&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan;">Hala Madrid</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;نام مجله فصلی است كه توسط باشگاه رئال مادرید منتشر می شود و اتفاقا یك برند اصلی است.&nbsp;</span></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3">2- حتی با فرض Fake بودن آن كیف، می توان برداشت كه هر یك از ما(كه می توانیم به جای والدین بچه های مسخركننده باشیم)‌ چگونه به تربیت و پرورش فرزندان خود پرداخته ایم؟‌ هرچند كه &nbsp;پوشیدن یك لباس با برند اصلی یا داشتن یك كیف یا كفش با برند اصلی &nbsp;بد نیست اما اینكه برای بچه های این نسل یك ارزش مهم تلقی می شود موضوع چالش برانگیزی است و به گمان ریشه در رفتارها و باورهای ما(والدین)‌دارد.&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3">3- نقطه قوت این مشاهده روزانه آن بود كه هرگز از زبان این بچه ها واژه مناسب یا ناسزا شنیده نشد.&nbsp;</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">4- فرزندان شاید خیلی بیشتر از ما(به دلیل اینكه&nbsp;</font><a href="http://www.hrjournalist.com/post/430" target="" title="">نسل Z</a><font face="Mihan-Yekan" size="3">) تلقی می شود نیازمند به یادگیری مهارت های پایه ای در ارتباطات اجتماعی هستند كه نقش مدرسه و ما والدین در آن بسیار پررنگ است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">به امید تربیت نسل آینده ای توانمند و توانگر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">#سیدمحمداعظمی_نژاد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">لینك نوشتار درباره نسل z ها:‌http://www.hrjournalist.com/post/430</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-21T07:00:34+01:00 www.hrjournalist.com سید محمد اعظمی نژاد دومین دورهمی چالش رهبری در عمل (همراه با بازی پینت بال رهبری) http://www.hrjournalist.com/post/466 <div style="text-align: center;"><a href="https://evand.com/events/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%8A-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1-69010" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static.evand.com/images/events/covers/thumbnails/720_/3cafee19d71ce3c6804d8524e7c3483b.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;">لینك مستقیم ثبت نام:‌</div><div style="text-align: center;"><a href="https://evnd.co/nBEUJ" target="" title="">https://evnd.co/nBEUJ</a></div>